Učení Ramany Mahárišiho

Nejvyšší důležitost sebezkoumání

Poznámky a vzpomínky Michaela Jamese na rozhovory se Sádhu Ómem o učení Bhagavána Ramany Mahárišiho z let 1977 - 1980. Text vychází od roku 2012 na pokračování v časopise The Mountain Path. Podle Michaela Jamese je konec seriálu v nedohlednu, a proto je zveřejňování překladu rozděleno do více částí. Na překladu páté části se zvolna pracuje...

překlad první části Veronika Lounová
překlad druhé části Luboš
překlad třetí části Luboš
překlad čtvrté části Luboš

 

Prvořadá důležitost sebezkoumání I - ve formátu: PDF a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.
Prvořadá důležitost sebezkoumání II - ve formátu: PDF a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.
Prvořadá důležitost sebezkoumání III - ve formátu: PDF a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.
Prvořadá důležitost sebezkoumání IV - ve formátu: PDF a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Cesta Šrí Ramany

Dvojdílná kniha Sádhu Óma obsahuje ve své první části krátký životopis Ramany Mahárišiho a pak se již zabývá teorií a zejména praxí sebezkoumání. Sádhu Óm v knize vychází ze svých zkušeností, které získal pobytem v blízkosti Bhagavána a text doprovodil i množstvím citací z jeho děl. Kniha je především praktickou a podrobnou nápovědou pro všechny, kteří sebezkoumání provádějí. Druhý díl knihy pak obsahuje tři kapitoly, věnované Bohu a světu, cestě lásky k Bohu a otázkám ohledně karmanu.

překlad prvního dílu Rudolf Skarnitzl
překlad druhého dílu Luboš

 

Cesta Šrí Ramany I - ve formátu: PDF a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.
Cesta Šrí Ramany II - ve formátu: PDF a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Šrí Ramana Gíta

Šrí Ramana Gíta zachycuje rozhovory stoupenců s Ramanou Mahárišim, které se odehrály v rozmezí let 1913 - 1917. Hovory zaznamenal Ganapati Muni, který odpovědi Bhagavána přetlumočil do sanskrtských veršů a snad ještě v roce 1917, nebo krátce poté, knihu zveřejnil. Zdejší překlad Šrí Ramany Gíty však pochází z pozdější úpravy knihy, kterou kolem roku 1930 prováděl Narasimha Svámí. Jeho záměrem bylo převést knihu z původních, pravidelných sanskrtských veršů do podoby rozhovorů tak, jak se asi odehrály. Dialogová forma kniha může být čtenářsky přístupnější, byť je to ryze osobní názor. Zajímavější je však to, že Narasimha Svámi spolupracoval na úpravě knihy s Bhagavánem, takže některé kapitoly jsou zde výrazně rozsáhlejší než v původním vydání. V každém případě kniha představuje nesmírně hluboké a inspirativní učení Ramany. Je třeba poznamenat, že Narasimha Svámí zamýšlenou úpravu knihy nedokončil, a tak je tato kniha o pět kapitol kratší. Více informací se pak čtenář dozví ve vlastní předmluvě v knize.
Zbývajících pět kapitol pak bylo přeloženo z původního vydání Ganapati Muniho, takže se čtenář může seznámit s celým tímto dílem, byť v trochu rozkouskované podobě.

překlad Luboš

Šrí Ramana Gíta (v úpravě Narasimha Svámího) ke stažení ve formátu: PDF a ePub a MOBI pro e-čtečky.
Šrí Ramana Gíta (chybějící kapitoly) ke stažení ve formátu: PDF. Soubory pro e-čtečky se připravují.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Hovory s Mahárišim, zachycují část rozmluv, které se Šrí Ramanou Mahárišim vedl od roku 1912 stoupenec, označující se jako D. Kniha, i přes svůj nevelký rozsah, obsahuje prakticky kompletní učení Bhagavána. Jasně vysvětluje praxi sebezkoumání, obsahuje pokyny pro cestu sebeodevzdání či lásky k Bohu, objasňuje jak džňánin vnímá "svět", nechybí tu ani zajímavé informace o smyslu lidského života ve společnosti a mnoho dalšího. Hledající zde najde vše, co potřebuje znát pro cestu inspirovanou Bhagavánem a jeho Tichem.

překlad Luboš

Hovory s Mahárišim jsou ke stažení ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Skvosty Bhagavána

Dévarádža Mudaliar sestavil tuto knihu ze zaznamenaných výroků Bhagavána Ramany Mahárišiho a zejména z jeho rozhovorů se stoupenci a návštěvníky. Snažil se vybírat to nejpodstatnější z učení a výsledný text uspořádal do tématicky členěných kapitol. Výsledná kniha podle autora: "...může být čtenářům obecně prospěšná a zvláště stoupencům Bhagavána a možná, že by ji přijal i Bhagaván, jako snahu Jeho dítěte udělat něco dobrého a užitečného."

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Skvosty Bhagavána
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Buďte čím skutečně jste

David Godman dlouhou dobu pobýval v Šrí Ramanášramu, kde působil jako knihovník a vydavatel ášramového časopisu The Mountain Path. Kniha Buďte čím skutečně jste je sestavená výhradně z rozhovorů, které vedl Ramana Maháriši s návštěvníky a členy ášramu. David Godman vybral jednoltivé rozhovory z nejrůznějších knižních zdrojů a poskládal je do tématických celků - kapitol. Výsledkem je mimořádně čtivá a přítomností Bhagavána naplněná kniha.

překlad Jana Vilimovská

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Buďte čím skutečně jste

 


Guru Ramana Váčana Málá

Kniha obsahuje výroky Ramany Mahárišiho (jež jsou součástí rozsáhlejší sbírky Guru Váčaka Kovai, jejíž překlad lze nalézt zde v části Knihy na pokračování), zaznamenané v tamilštině Šrí Muruganaram a přeložené do angličtiny Šrí K. L. Sarmou, který text na některých místech doplnil komentáři. Je známo, že Ramana velice pečlivě prohlížel a opravoval záznamy, pořízené Muruganarem, takže čtenář v knize bezpochyby nalezne přímá a živá slova Ramany.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Guru Ramana Váčana Málá
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Hovory o seberealizaci

Annamalai Svámí, který strávil v těsné blízkosti Bhagavána 10 let svého života, zachytil v této knize nejen řadu vzpomínek na příhody s Bhagavánem, ale i mnoho rozhovorů, které vedl on, nebo jiní stoupenci. Jeho dokonalá oddanost Bhagavánovi, prostota, pokora a věrnost učení prostupuje celým dílem. Bezpochyby se jedná o knihu, ke které se bude čtenář neustále vracet.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Hovory o seberealizaci

  


Světlo na učení Šrí Ramany Mahárišiho

Sádhu Óm, ryzí stoupenec Bhagavána a dokonalý znalec jeho učení, který své zkušenosti z let strávených s Bhagavánem plně přenesl do svého života a praxe, v této knize stručně a srozumitelně objasňuje Bhagavánovo učení a poskytuje cenné rady těm, kteří jsou inspirování Bhagavánovým životem. Kniha vznikla z písemných odpovědí Sádhu Óma na dotazy jeho přátel - hledajících.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Světlo na učení Šrí Ramany Mahárišiho

 


Štěstí a umění Být

Kniha přináší nejen rozbor filozofie advaita védánty (nedvojnosti), ale hlavně detailní návod praxe sebezkoumání, vedoucí k nalezení pravého štěstí a stavu, který Michael James nazývá umění Být. Inspirací k napsání knihy byl autorův dlouholetý pobyt v Tiruvannamalai ve společnosti Sádhu Óma, realizovaného žáka Ramany Mahárišiho.
Originál knihy je dostupný na webových stránkách Michaela Jamese:  http://www.happinessofbeing.com

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Michael James - Štěstí a umění Být