Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

Dnes

Guru Váčaka Kovai - předmluva Davida Godmana

7. 7. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 25 - Mláďata levharta

Asi před rokem kdosi přinesl Bhagavánovi dvojici mláďat levhartů. Bhagaván se s nimi mazlil a dával jim mléko a mláďata nejenom že si volně chodila po hale mezi lidmi, ale Bhagavánovu pohovku považovali za svoji a s Bhagavánovým svolením na ní pochrupávali. 

3. 7. 2020

Guru Váčaka Kovai - předmluva Michaela Jamese

3. 7. 2020

Guru Váčaka Kovai - pár slov od překladatele

29. 6. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 24 - Párek holubů

Bylo to ráno, v září či říjnu loňského roku, kdy Venkatasvámí Naidu z Bangalore přinesl párek holubů a daroval je ášramu. Bhagaván na ně pohlédl a povídá: „Musíme je chránit před kočkami a podobnými šelmami. Kdo se o ně bude starat? Je nutná klec, musí dostat krmení. Kdo se o to všechno postará? Bude lepší, když si ty holuby zase vezme zpátky.“

25. 6. 2020

Michael James - Jak splynout s Arunáčalou

Šrí Bhagaván: Neposkvrněnou myslí, která je zcela ahamukham (stočená do nitra, stočená k Já či je sebepozorná), zkoumáním, odkud přicházím (odkud se objevuje mé já, odkud pramení – pozn. překl.) a (v důsledku toho) jasným poznáním formy (či podstaty) já, člověk bezpochyby zanikne v Tobě, Arunáčalo, jako řeka v oceánu.

Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/11/how-to-merge-in-arunachala-like-river.html