Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

28. 4. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 184 - 188, Důležitost sebepozornosti (I)

22. 4. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 53 - Sny a klamné představy

Dopis č. 53 z 28. 7. 1946

18. 4. 2021

Arthur Osborne - Bhagaván o osudu a svobodné vůli

Bhagaván: Nejdříve zjistěte, kdo je ten, kdo vládne svobodnou vůlí či komu je vše předurčeno a v tomto stavu pak zůstávejte. Pak je obojí (svobodná vůle i předurčení) překročeno. To je jediný smysl debat na toto téma. Kdo se teď zabývá těmito otázkami? Zjistěte to a spočívejte v míru.

Vyšlo v časopise The Mountain Path - ročník 1967, č. II

17. 4. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 181 - 183, Pokoření pekla (démona Náraky)

16. 4. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 180, Pekelný děs

11. 4. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 178 - 179, Nebe a peklo