Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

20. 12. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 121 - 124, Individualita (II)

19. 12. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 118 - 120, Individualita (I)

18. 12. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 41 - Co je vlastně pradakšina?

Dopis č. 41 z 15. 4. 1946

12. 12. 2020

Arthur Osborne - Cesta sebeodevzdání v podání Bhagavána

Bhagaván: K přemožení osudu či k nezávislosti na něm existují jen dvě cesty. Jednou je zkoumání, čí je tento osud a zjištění, že náleží pouze egu, které je jím spoutáno a nikoli Já, a tedy že ego neexistuje. Druhou cestou je zničení ega jeho úplným odevzdáním Pánovi, s uvědoměním si své neschopnosti a s ustavičnými slovy: „Ne já, ale ty, ó Pane.“

Vyšlo v časopise The Mountain Path - ročník 1976, č. II

9. 12. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 116 - 117, Zahalení zapomněním

5. 12. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 113 - 115, Trojice prvotních entit (II)