Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

24. 5. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 18 - Hadi a levharti

Vyprávění o Bhagavánově soužití se zvířaty na Arunáčale.

23. 5. 2020

Pár vzpomínek na Ramanu

Hovor se pak stočil k otázce, zda je pro dosažení sebekontroly nutný prasádam Íšvary (boží milost), nebo zda by to nedokázalo poctivé a namáhavé úsilí jedince. Že bychom se sami dokázali dostat tam, odkud už není návratu. Maháriši odpověděl s nepopsatelným úsměvem, který zasáhl všechny přítomné.

Maháriši: Boží milost je pro realizaci podstatná. Boží milost vede k uvědomění Boha. Boží milost se ale udílí jen tomu, kdo je opravdový bhakta či jogín, kdo se tvrdě a bez přestání namáhá na cestě ke svobodě.

Vzpomínky B. V. Narasimha Svámí byly zveřejněny v čtvrtletníku Ramanášramu - The Mountain Path, číslo II/2000
Překlad:...

15. 5. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 17 - Jak víte, že nic nevíte?

Před odjezdem z města zašel návštěvník k Bhagavánovi a s velikými rozpaky mu pokorně říká: „Svámí, lidé, co tu sedí, se vás stále na něco ptají a vy jim odpovídáte. Když to spatřuji, cítím, že jsem také puzen se zeptat, ale nevím na co. Jak potom můžu dosáhnout osvobození?“

13. 5. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 16 - První bhikša (vyžebrané jídlo)

Vyprávění Bhagavána o prvním jídle, které získal po svém příchodu k Arunáčale.

8. 5. 2020

Nisargadatta Maharádž a Ramana Maháriši (2/2)

Dokončení vyprávění Davida Godmana o srovnání působení Nisargadatty Maharádže a Ramany Mahárišiho.
Pokud by se české titulky nezobrazily, tak je nastavíte kliknutím vpravo dole ve videu na ikonu: "nastavení" (ozubené kolečko), kde vyberete: titulky - čeština.

 

5. 5. 2020

Michael James - Jak si udržet sebepozornost?

Vyvinout schopnost potřebnou ke zkoumání a úplnému odevzdání sebe sama je jen důsledek praxe, tak jako u každé jiné dovednosti. Pokud nám některé záležitosti této praxe nejsou jasné zprvu, nemusíme si dělat starosti, protože jak budeme na cestě zkoumání postupovat, tak se to vyjasní..
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/01/how-to-be-self-attentive-even-while-we.html

Překlad Luboš