Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

14. 6. 2022

Dopisy z Ramanášramu - 79 - Ómkaram - Akšaram

Dopis č. 79 z 24. 1. 1947

13. 6. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 333 - 335, V čem tkví velikost stoupenců

4. 6. 2022

Michael James - Role Milosti ve všem, co si ego tvoří (1/4)

Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2019/08/the-role-of-grace-in-all-that-ego.html

31. 5. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 331 - 332, Přebývání ve společnosti mudrců (II)

29. 5. 2022

Dopisy z Ramanášramu - 78 - Andavane

Dopis č. 78 z 20. 12. 1946

27. 5. 2022

Santha Ranghačari - Vzpomínky na Bhagavána

Santha Ranghačari byla novinářka. V letech 1980–1988 pracovala také v redakční radě časopisu The Mountain Path (duchovní čtvrtletník, vydávaný Šrí Ramanášramem od roku 1964).

Překlad: Robert