Vlastní díla a překlady Ramany Mahárišiho

Adi Šankara

Jen skuteční Mistři dokážou vyjádřit vše za pomoci mála slov. Potvrzením uvedeného je zde předkládaná Drik Drišja Vivéka (rozlišování mezi vidoucím a viděným) sepsaná Šankarou. Jedná se o krátké, ale úhrnné dílo filozofie advaita védánty - nedvojného, pravdivého náhledu na Skutečnost. V textu čtenář nalezne jak popis "Toho, co jediné Existuje", tak i praxi pro ověření přečteného.

překlad Luboš

Drik drišja vivéka je ke stažení ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Ramana Maháriši je nejenom autorem několika vlastních děl, prozaických a básnických, ale příležitostně překládal či upravoval i jiné tradiční duchovní texty. Jeho zásahy do textu, často rozsáhlé, je možné brát jako autoritativní očistu smyslu písem od nánosů času, nebo také jako potvrzení slov Bhagavadgíty: "Kdykoli nespravedlnost narůstá, vydávám ze sebe Mé vtělení..." ... pro dobro spravedlivých a k nápravě světa - jak lze z Bhagavadgíty volně dodat.
Dévikalóttára je jednou Ágám (tradičního hindusitického písma) a svým významem je srovantelná s Védami. Dévikalóttára se považuje za kapitolu, která přesně vyjadřuje filozofii nedvojnosti.
Překlad na tyto stránky dorazil od bytosti žijící trvale na úpatí Arunáčaly a Milostí Arunáčaly je bezpochyby požehnán.

překlad PP

Dévikalottára je ke stažení ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Arunáčala

Ramana Maháriši a jeho učení je obvykle spojováno s džňánou - cestou poznání. On sám však mnohokrát prohlásil, že džňána (poznání) a bhakti (oddanost k Bohu) jsou ve výsledku jedno a to samé. Přesto je zaznamenáno, že mnozí stoupenci byli překvapeni, když se poprvé setkali s bhaktickým dílem Bhagavána: Pět hymnů na Arunáčalu. Většina veršů je psána z pozice dvojnosti, oddělenosti, ale sám Bhagaván na jeden dotaz odpověděl: "Jak to víte, že jsem neměl gurua? Třeba jím byla Arunáčala." V každém případě jsou tyto verše pro stoupence praktickou ukázkou bhakti, oslavou Arunáčaly, návodem k modlitbě, praktickými pokyny k duchovní praxi, ale i nádherným popisem absolutní skutečnosti.

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Pět hymnů na Arunáčalu
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

První a zásadní dílo Bhagavána - Kdo jsem já? - existuje ve dvou základních verzích - esejistické a dialogové. Překlad esejistické - časově pozdější - verze, která je spíše vlastním dílem Bhagavána, již byl na těchto stránkách zveřejněn a nyní ho doplňuje i verze dialogová. Ta věrně zachycuje 28 otázek, které položil Šrí Šivaprakasam Pillai Bhagavánovi v letech 1901-02 a samozřejmě i 28 odpovědí, které od Bhagavána obdržel. Třebaže je smysl díla v obou případech stejný, může být dialogová verze pro někoho příjemnější ke čtení či studiu. Je to také první dochovaný záznam učení, které poskytl Bhagaván svým stoupencům.

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Kdo jsem já?
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Pět veršů o pravém Já je poslední poezie složená Bhagavánem. Byla napsaná na podnět oddané stoupenkyně Suri Nagammy, autorky díla Dopisy z Ramanášramu.
Tamilský název: Ekatma Pančakam.

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Pět veršů o pravém Já
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Když Bhagaván v roce 1928 postupně skládal verše pro sbírku "40 veršů o Skutečnosti", Murugunar některé z těchto veršů vyřazoval, protože se nehodily do celkové kompozice díla. Z těchto vyřazených veršů Bhagavána a přidáním dalších veršů z klasických děl advaity pak vznikla sbírka nazvaná "Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti".

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Dodatek je 40 veršům o Skutečnosti
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Drobné básnické dílo Bhagavána z roku 1927, které však Sádhu Óm řadí mezi pět základních textů, v nichž je shrnuto Bhagavánovo učení (dále jsou to: Kdo jsem já?, Tresť učení, 40 veršů o Skutečnosti a Pět veršů o svrchovaném Já).
Jeden z oddaných stoupenců kdysi napsal na kousek papíru, že sebepoznání je tou nejsnadnější záležitostí, protože každý je svrchované Já (Self), a předal jej Bhagavánovi s dotazem, zda by nenapsal báseň na toto téma. Bhagaván odpověděl básní Sebepoznání.
Další názvy díla: Self-Knowledge (anglicky) a Átma Vidja (tamilsky).

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Sebepoznání
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

První dílo Bhagavána, které zaznamenal Gambriham Sešaj v roce 1901. Jedná se o záznamy rozhovorů vedené s tehdy dvaadvacetiletým Ramanou v jeskyni Virúpákša na úpatí Arunáčaly. Ramana v té době hovořil jen zřídka, a tak své odpovědi na dotazy stoupenců psal na kousky papíru. Ty pak posloužily jako podklad pro pozdější knižní vydání.
Další názvy díla: Self-enquiry (anglicky) a Vičára Sangraham (tamilsky).

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Zkoumání sebe sama
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Duchovní pokyny zaznamenal Šrí Nátanananda, jeden z prvních oddaných Ramany Mahárišiho, a jedná se o zápis jednodenního rozhovoru mezi Bhagavánem a jeho stoupenci. Zápis byl později upraven, rozšířen a ukázán Bhagavánovi, která jej velmi ocenil. Následně byl spisek publikován pod jménem Upadéša Mandžari v tamilštině a Spiritual Instruction v angličtině.

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Duchovní pokyny
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


První zachovaná fotografie Ramany Mahárišiho

Text je považován za základní dílo Ramany a dnes existuje v několika variantách. Pro překlad byla vybrána esejistická forma, která je dostupná na stránkách Michaela Jamese, konkrétně zde. Vznik díla "Kdo jsem já?" je podrobně popsán Michaelem Jamesem v úvodu díla a je součástí tohoto překladu.
Další používané názvy díla: Nan Yar?, Who am I?

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Kdo jsem já?
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Tresť učení (Upadéša Sáram)

Upadéša Sáram, do češtiny překládáno jako Tresť učení nebo Esence učení, je původní báseň Bhagavána o 30 verších, kterou Bhagaván složil v roce 1927 na žádost Šrí Muruganara. Překlad tohoto díla byl zde na stránkách již zveřejněn. Nyní je ale k dispozici ve verzi doplněné o komentáře B. V. Narasimhasvámího, oddaného stoupence, který pobýval s Bhagavánem už během jeho života v jeskyni Virúpákša. O Bhagavánovi bylo známo, že s velkým zájmem četl a redigoval knihy, které vydával Ramanášram a pamětnící dokládají, že stejné to bylo i s touto knihou, která vyšla ve třech vydáních ještě za života Bhagavána, přičemž Bhagaván každé vydání nějakým způsobem upravoval. Čtěnář si tak může být jist, že doplňující komentáře k veršům vyjasňují Bhagavánovo učení způsobem, se kterým Bhagaván plně souhlasil, případně je v nějaké míře i jejich autorem.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Tresť učení s komentáři B. V. Narasimhasvámího
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

V Indii existuje legenda o skupině mudrců, kteří prováděli tapas (askezi) za účelem dosažení osvobození. Jimi prováděné rituály však nevedly k cíli, proto se jim projevil sám Šiva a předal jim učení, díky kterému mudrci dosáhli realizace. Šrí Murunganar - básník a význačný žák Ramany Maharišiho se někdy v letech 1926 - 1927 rozhodl přepsat tuto legendu do veršů. Přitom poprosil Bhagavána, aby sám napsal duchovní pokyny, které Šiva poskytl mudrcům. Bhagaván mu vyhověl a výsledkem je zde uvedených 30 veršů.
Další používané názvy díla: Upadéša Sáram, Upadéša Undijar, Anubhuti Sáram, The Essence of Instruction

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Tresť učení
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

Dílo 40 veršů o Skutečnosti (v tamilštině: Ulladu Narpadu), rozsahem nevelké, ale úplné svým popisem Skutečnosti a praxe k jejímu dosažení, začalo vznikat nahodile v roce 1928, kdy Ramana Mahariši složil 20 slok, do nichž vložil část svého učení. Šrí Muruganar (významný Ramanův žák) později Ramanovi navrhl, aby sepsal dalších dvacet slok, aby se tak celkový počet slok navýšil na čtyřicet. Ale i po sepsání těchto zbývajích 20 slok se podoba díla stále měnila. Některé verše nebyly původní, ale jednalo se o překlady různých duchovních výroků ze sanskrtu. Tyto verše Ramanovi uctívatelé vyřadili a na Ramanu dále naléhali, aby chybějící verše dopsal a vyjádřil v nich svoji vlastní spirituální zkušenost. Ramana jim v tomto postupně vyhověl. Formální podobu díla nakonec vytvořili Ramanovi žáci, zejména Šrí Muruganar a Ganapati Muni.
Další používané názvy díla: Sad Vidja, Truth Revealed, Forty Verses On Reality.

překlad Vojtěch Barták

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: 40 veršů o Skutečnosti
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.