Vzpomínky stoupenců

Šrí Ramana Dhjánam

"Máme se modlit, když máme nesnáze?" ptal se jeden návštěvník Bhagavána. "Modlete se vždy," odpověděl Bhagaván. Pro chvíle nesnází, pro chvíle kdy se nedaří, ale i pro chvíle radosti a vděku je možné nalézt inspiraci v této drobné knížečce, sepsané v roce 1948, ještě za života Šrí Bhagavána a jím plně inspirované.

překlad Luboš

Šrí Ramana Dhjánam je ke stažení ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Jiskry života a učení Šrí Ramany Mahárišiho

Frank Humphreys byl zřejmě prvním "zápaďanem", který navštívil Šrí Bhagavána (v listopadu 1911). Postřehy ze své návštěvy zveřejnil v esotericko-okultním měsíčníku International Psychic Gazette. Text vycházel na pokračování na přelomu let 1913/14 a jednalo se o první, na Západě zveřejněnou zprávu o Máhárišim. Ohlas byl minimální, což bylo dáno nízkým počtem výtisků a následným vypuknutím války. F. Humphreys pak připravil i knižní vydání svých vzpomínek, které vyšlo v roce 1925. Kniha byl přeložena i do němčiny, ale ohlasy byly opět nevýrazné a západní svět tak na Mahárišiho "čekal" až do roku 1934, kdy vyšly Bruntonovy Tajnosti indické.
Frankova kniha, malá rozsahem a osobitá svoji formou, je však přesto pro upřimné stoupence cenná. Bhagavánovo učení podává sice stručně, přesto však výstižně a Frankovo prosté vyprávění je navíc ztělesněním známého výroku: "Když je žák zralý, guru se vždy dostaví."

překlad Luboš

Jiskry života a učení jsou ke stažení ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Vzpomínky sádhua na Ramanu Mahárišiho

Kniha Vzpomínky sádhua na Ramanu Mahárišiho, sepsaná Alanem Chadwickem (známým pod přezdívkou „sádhu Arunáčala“), prvním zápaďanem, který začal žít v Ramanášramu, patří v memoárové oblasti čtenářsky k těm nejoblíbenějším. Těžko však říci, čím to je. Snad nenápadností autora a jeho oddaností k Bhagavánovi, snad pestrostí a živostí vzpomínek, snad nenápadným, až neúmyslným předáním učení Bhagavána. V každém případě je člověk mimoděk vtažen do atmosféry ášramu a při čtení knihy je možné se těšit ze skutečné přítomnosti Bhagavána, z jeho Ticha, jak je to ostatně v závěru knihy vysvětleno.

překlad Luboš

Vzpomínky sádhua na Ramanu Mahárišiho jsou ke stažené ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech ePub a MOBI pro e-čtečky.


Drobky z jeho stolu

Rámanánanda Swarnagiri byl v kontaktu s Ramanou Mahárišim od roku 1933 a svoje první zkušenosti, postřehy, zážitky a rozhovory (nejenom svoje, ale i dalších stoupenců) zachytil v této, rozsahem nevelké, ale obsahem zajímavé knize. Některé ze zde zaznamenaných rozhovorů jsou již tradičně citovány v mnoha knihách o učení Mahárišiho, protože představují esenci Mahárišiho pokynů ke konkrétnímu tématu.

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Drobky z jeho stolu
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.

 


Purushottama Ramana

Kniha Purushottama Ramana, což lze volně přeložit jako "Jedinečný Ramana", obsahuje poučné, humorné či dojímavé vzpomínky pamětníků na Bhagavána, které ale vždy dokazují, že Bhagaván učil výhradně to, co plně projevoval i svým životem. Každá kapitola knihy je v knižním vydání obohacena o Bhagavánovu fotografii. Tyto fotografie jsou i v přiloženém pdf souboru a umožňují pohled do očí "velkému Guru Ramanovi – božímu zjevení, v němž beztvará Skutečnost vzala na sebe lidskou formu Moudrosti a Milosti". (Soubory pro e-čtečky fotografie neobsahují).

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Purushottama Ramana
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Guru Ramana

Sulejman Samuel Cohen (původem z Íráku) navštívil Ramanášram v roce 1936, se záměrem pobýt zde 14 dní. Nakonec zde v přítomnosti Bhagavána strávil 14 let. Společně s Alanem Chadwickem byli prvními neindickými obyvateli Ramanášramu. Jeho kniha Guru Ramana zahrnuje vzpomínky na pobyt v ášramu, záznamy rozhovorů s Ramanou Mahárišim, které vedl jak Cohen, tak i další návštěvníci, a hluboce působivý popis posledních měsíců života Ramany Mahárišiho v těle. Kniha vyšla poprvé v roce 1952 a ze vzpomínkové literatury na Ramanu patří k tomu nejlepšímu, co bylo sepsáno.

překlad Luboš

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Guru Ramana
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


V čirém Já

Lakshmana i Sárada podrobně popisují svou sádhanu, moment Realizace "Já" i život po Realizaci. Jedná se o pozoruhodnou knihu plnou osobních výpovědí dvou "prostých" osvícených bytostí. Na sádhaně, kterou oba prošli, je znát velký vliv Ramany Maharišiho a jejich přitažlivost k posvátné hoře Arunáčale.

překlad Gabriela Adámková

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: V čirém Já


Ramana - Arunáčala

Arthur Osborne přišel do Ramanášramu v roce 1945 a zůstal zde až do své smrti v roce 1970. Pod vedením Ramany zde začal praktikovat sebezkoumání, později založil a vydával časopis The Mountain Path, do kterého, zejména z počátku, psal většinu příspěvků. Knihu Ramana - Arunáčala tvoří soubor několika esejí, které byly napsány po smrti Ramany. Tématem jsou vzpomínky na Ramanovo vedení, na denní život v Ramanášramu, ale v knize je zmíněn i životopis Ramany a podstata Ramanova učení. Kniha je vhodným úvodem k seznámení se s životem a učením Ramany Mahárišiho.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Ramana - Arunáčala
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.


Žít podle slov Bhagavána

Pozoruhodná kniha, kterou z rozmluv s Annamalaim Svámím sestavil David Godman. Annamalai Svámí vzpomíná na své roky strávené v přítomnosti Bhagavána, doprovázené prací pro ášram a nenápadnou, mnohdy prapodivnou, ale nesmírně působivou a účinnou péčí Bhagavána o jeho duchovní pokrok. Láska Annamalai svámího k Bhagavánovi, jeho oddanost a pokora a věrnost zachycených vzpomínek dělají z této knihy jedinečný unikát ve vzpomínkové literatuře stoupenců Bhagavána.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Žít podle slov Bhagavána