31. 12. 2019

Arthur Osborne - Ramana-Arunáčala

Ramana - Arunáčala

Arthur Osborne přišel do Ramanášramu v roce 1945 a zůstal zde až do své smrti v roce 1970. Pod vedením Ramany zde začal praktikovat sebezkoumání, později založil a vydával časopis The Mountain Path, do kterého, zejména z počátku, psal většinu příspěvků. Knihu Ramana - Arunáčala tvoří soubor několika esejí, které byly napsány po smrti Ramany. Tématem jsou vzpomínky na Ramanovo vedení, na denní život v Ramanášramu, ale v knize je zmíněn i životopis Ramany a podstata Ramanova učení. Kniha je vhodným úvodem k seznámení se s životem a učením Ramany Mahárišiho.

překlad Rudolf Skarnitzl

Kniha je ke stažení ve formátu PDF: Ramana - Arunáčala
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.