31. 12. 2019

Šrí Ramana Dhjánam (vroucí modlitby ke Šrí Ramanovi)

Šrí Ramana Dhjánam

"Máme se modlit, když máme nesnáze?" ptal se jeden návštěvník Bhagavána. "Modlete se vždy," odpověděl Bhagaván. Pro chvíle nesnází, pro chvíle kdy se nedaří, ale i pro chvíle radosti a vděku je možné nalézt inspiraci v této drobné knížečce, sepsané v roce 1948, ještě za života Šrí Bhagavána a jím plně inspirované.

překlad Luboš

Šrí Ramana Dhjánam je ke stažení ve formátech: PDF A4, nebo PDF pro mobil
a ve formátech: ePub a MOBI pro e-čtečky.