Učení Ramany Mahárišiho

Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2007/01/is-human-guru-really-necessary.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2007/01/is-human-guru-really-necessary.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2019/08/the-role-of-grace-in-all-that-ego.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2019/08/the-role-of-grace-in-all-that-ego.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2019/08/the-role-of-grace-in-all-that-ego.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2019/08/the-role-of-grace-in-all-that-ego.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2017/09/we-should-not-be-concerned-with.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2021/12/what-are-vasanas-and-how-do-they-work.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
https://happinessofbeing.blogspot.com/2021/06/self-investigation-is-not-matter-of-one.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/05/how-to-practise-self-enquiry-atma-vicara.html


Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/05/how-to-practise-self-enquiry-atma-vicara.html


Šrí Bhagaván: Neposkvrněnou myslí, která je zcela ahamukham (stočená do nitra, stočená k Já či je sebepozorná), zkoumáním, odkud přicházím (odkud se objevuje mé já, odkud pramení – pozn. překl.) a (v důsledku toho) jasným poznáním formy (či podstaty) já, člověk bezpochyby zanikne v Tobě, Arunáčalo, jako řeka v oceánu.

Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/11/how-to-merge-in-arunachala-like-river.html


Mája (iluze, klam) je jen naší myslí. Proto její klam trvá tak dlouho, dokud se mylně pokládáme za mysl.
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2017/06/maya-is-nothing-but-our-own-mind-so-it.html


Vyvinout schopnost potřebnou ke zkoumání a úplnému odevzdání sebe sama je jen důsledek praxe, tak jako u každé jiné dovednosti. Pokud nám některé záležitosti této praxe nejsou jasné zprvu, nemusíme si dělat starosti, protože jak budeme na cestě zkoumání postupovat, tak se to vyjasní..
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/01/how-to-be-self-attentive-even-while-we.html

Překlad Luboš


Dokud cítíme, že se naše pozornost k bytí liší od našeho bytí, tak se nám říká, abychom usilovali o pozornost k našemu bytí. Když to však správně vykonáme (tj., když se pozorností stočíme o plných 180° k našemu bytí), zjistíme, že naše pravé bytí je samo o sobě pozorností k našemu bytí.
Přeloženo z časopisu The Mountain Path, 2009/III

Překlad Luboš


To, co nyní zakoušíme jako já, je ego, které představuje omezenou a zkreslenou formu uvědomování si Já (naší skutečné podstaty). Je to uvědomování si nás samotných, jakožto ohraničeného těla, což není to, co skutečně jsme.
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2017/09/how-to-find-source-of-i-ego.html

Překlad Luboš


Když naprosto důkladně prozkoumáme ego, spatříme, že je jen brahman. Ale když naproti tomu důkladně zkoumáme svět, nikdy tímto způsobem nespatříme, že je svět brahman.
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2018/03/if-we-investigate-ego-closely-enough-we.html

Překlad Luboš