Stoupenci a vzpomínky

David GodmanMůže se zdát, že téma dalšího rozhovoru s Davidem Godmanem je mimo zaměření tohoto webu, ale v rozhovoru je řeč i o Ramanovi a některých jeho stoupencích a samozřejmě o učení advaity obecně. A jak je u Davida Godmana obvyklé, opět nechybí téměř neuvěřitelné historky o působení Milosti gurua.

Vzhledem k rozsahu rozhovoru je text zveřejněn v souborech pdf, epub, azw3 a mobi.

Překlad Michal Skala

 

 

Vzpomínky na Nisargadattu Maháradže - ve formátu: PDF a ve formátech: ePUB, AZW3 a MOBI pro e-čtečky.


David GodmanPoutavý rozhovor s Davidem Godmanem, doplněný o jeho vlastní vyprávění na téma vzniku jeho knih. Jak je u Davida obvyklé, rozhovor obsahuje zajímavé, často nikde nezveřejněné historky a příběhy o Bhagavánovi a jeho stoupencích. Najdete zde také citace a ukázky z některých knih.

Vzhledem k rozsahu rozhovoru je text zveřejněn v souborech pdf, epub, azw3 a mobi.

Překlad Michal Skala

 

 

Většinou o knihách - ve formátu: PDF a ve formátech: ePUB, AZW3 a MOBI pro e-čtečky.


Santha Ranghačari byla novinářka. V letech 1980–1988 pracovala také v redakční radě časopisu The Mountain Path (duchovní čtvrtletník, vydávaný Šrí Ramanášramem od roku 1964).

Překlad: Robert


Přeloženo ze čtvrtletníku Ramanášramu: The Mountain Path, č. IV/2003


Vzpomínky stoupence Krišna Bhikšu na promluvy Bhagavána o různých úrovních projevených světů.
Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem), v čísle III, v roce 1964.

Překlad Luboš


Prof. N. R. Krišnamurti vzpomíná na svá setkání s Ramanou Mahárišim
Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem), v čísle I, v roce 1966.

Překlad Luboš


Šrí Barandhiran byl členem Annamalai svámí ášramu. Svůj článek napsal v roce 1996 jako stručnou, ucelenou vzpomínku na Annamalai svámího.

Překlad Rudolf Skarnitzl


Autor, návštěvník Ramanášramu, vzpomíná na své setkání s Ramanou Mahárišim, kterého zde nazývá Bhagavánem (jak bylo mezi jeho stoupenci obvyklé) a zmiňuje ponaučení, kterého se mu zde dostalo.
Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem).

Překlad Rudolf Skarnitzl