Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

19. 3. 2020

Bhagaván o utrpení

Návštěvník: Existují velcí lidí a veřejně působící osoby, kteří problém utrpení ve světě stejně nemohou vyřešit.

Bhagaván: Je to proto, že se opírají o ego. Bylo by to jiné, pokud by zůstávali v Já.

Vyšlo v čtvrtletníku Ramanášramu - The Mountain Path, číslo I/1967
Překlad: Luboš

10. 3. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 11 - Co je to samsára

Odehrálo se to v prvních dnech po mém příjezdu do ášramu. Jednou, asi ve tři odpoledne, přišel za Bhagavánem nový příchozí, muž z Andrhy středního věku, a zeptal se jej: „Svámí, když pravidelně, každé ráno a večer hodinu opakuji Ráma Námam (jméno Rámy), vystoupí jiné myšlenky, jdou jedna za druhou, takže nakonec zjistím, že jsem na opakování džapy (božího jména) zapomněl. Co mám dělat?“

5. 3. 2020

Vzpomínky na Bhagavánovy promluvy o Já a o projevených světech

Vzpomínky stoupence Krišna Bhikšu na promluvy Bhagavána o různých úrovních projevených světů.
Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem), v čísle III, v roce 1964.

Překlad Luboš

29. 2. 2020

Michael James - Jak najít zdroj osobního já – ega?

To, co nyní zakoušíme jako já, je ego, které představuje omezenou a zkreslenou formu uvědomování si Já (naší skutečné podstaty). Je to uvědomování si nás samotných, jakožto ohraničeného těla, což není to, co skutečně jsme.
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2017/09/how-to-find-source-of-i-ego.html

Překlad Luboš

29. 2. 2020

Papadží a Buddha

Další ze zajímavých a pro praxi inspirujících povídaní Davida Godmana. Podle titulku zdánlivě trochu mimo zaměření tohoto webu, ale ve videu se dostane i na Bhagavána a některé jeho stoupence. Ostatně - Skutečnost je jen jedna.

překlad a titulky: Michal Skala

 

29. 2. 2020

Dopisy z Ramanášramu - pár slov od překladatele

Dopisy z Ramanášramu

Dopisy z Ramanášramu, jejichž překlady zde začínáme postupně zveřejňovat, jsou mimořádným, někdy možná trochu opomíjeným svědectvím Suri Nagammy, ženy, která se zcela oddala Bhagavánovi a od roku 1941 trvale pobývala v jeho blízkosti,v Ramanášramu. Její vyvážený cit pro džňánu i bhakti, očitost jejich zážitků s Bhagavánem, ale i - z dnešního pohledu - mírně zastaralý styl dopisů způsobí, že na vnímavého čtenáře doslova dýchne atmosféra tehdejších dnů, prosycená Bhagavánovou milostí a moudrostí.
Luboš