3. 9. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 31 - Slavnostní výzdoba bohyně Amby

Dopis č. 31 z 27. 1. 1946


Loni, během prvního dne svátku Navaráthí, si viděl výzdobu svatyně Mathrubhútešvary. V průběhu devíti dnů (doba trvání svátku- pozn. překl.) se výzdoba každý den měnila. V jednom z těchto dní byla nazdobena soška bohyně Amby (jedno z vícero jmen Šivovy manželky – pozn. překl.) a byla přenesena do stínu stromu. Bylo to v den, kdy se Amba, podle příběhu v Púránách, rozhodla vykonávat tapas (duchovní úsilí), protože nemohla snést odloučení od Šivy. Po pozdní večeři v závěru dne byl k onomu stromu přiveden Bhagaván a byla mu ukázána soška.

Druhý den ráno v hale hovořil Bhagaván o výzdobě v chrámu Arunáčalaíšvary a ve svatyni Mathrubhútešvary a povídá: „Včerejší výzdoba měla ukázat, že Amba vykonávala tapas. Nedokázala snést odloučení, tak odešla vykonávat tapas sem (k Arunáčale). Parvátí (další z jmen manželek Šivy – pozn.překl.) se zobrazuje sedící v elegantní pozici pod stromem, kde provádí tapas. Je oděna v hedvábné sárí, má zlaté šperky a květinový věnec. Lidé se chovají jako ona. Tapas znamená meditaci, která je spojená se sebezapřením nebo s tělesnou askezí, není tomu tak? V příběhu o Ambě je uvedeno, že z legrace rukama zakryla Šivovy oči a aby tento hřích odčinila (neboť to podle legend vedlo na světě ke zmatku – pozn. překl.), Paramíšvara ji nařídil pokání. Proto opustila manžela, odešla na osamělé místo a v sebeumrtvení zapomněla na své tělo, které zesláblo, a tapas vykonávala s velkou přísností. Všimněte si, že Amba je vyzdobená takovým způsobme, aby to vylíčilo tento příběh. Je obléknuta jako žena mahárádži; má diamanty a smaragdy a na hedvábném sárí nosí zlaté ozdoby a květinové věnce!“

Další přeložené části