Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

25. 6. 2020

Michael James - Jak splynout s Arunáčalou

Šrí Bhagaván: Neposkvrněnou myslí, která je zcela ahamukham (stočená do nitra, stočená k Já či je sebepozorná), zkoumáním, odkud přicházím (odkud se objevuje mé já, odkud pramení – pozn. překl.) a (v důsledku toho) jasným poznáním formy (či podstaty) já, člověk bezpochyby zanikne v Tobě, Arunáčalo, jako řeka v oceánu.

Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2019/11/how-to-merge-in-arunachala-like-river.html

15. 6. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 23 - Posvátnost indických krav

Sám víš, že byl včera svátek posvátných indických krav – mattu pongal. Po celé zemi se domácí zvířectvo ozdobí a nakrmí pongalem (praženou rýží). Stejně tak i v ášramu se včera ráno odehrála púdža (náboženská slavnost) k poctě Nandímu (býček, na němž jezdí Šiva). 

12. 6. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 22 - Osvobození

Před pár dny, kolem třetí odpoledne, vstoupila do haly jedna dáma, která nedávno přicestovala, a posadila se. Po celou dobu, co tu byla, se snažila vstát a na něco se Bhagavána zeptat. Bhagaván vypadal, že si ji nevšimnul a četl knihu. Paní dále čekala. Jamile Bhagaván knihu odložil, vstala, přišla k pohovce a bez jakýchkoli obav či váhání řekla: „Svámí, mám jen jednu touhu. Mohu vám říci, která to je?“

7. 6. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 21 - Dharma je něco jiného než dharma sukšma

Občas lidé přinášejí Bhagavánovi prašádvibhúti (posvátného popela) a kumkumy (rumělky) z různých míst jako třeba Tiruchendur, Madurai a Rameswaram. Bhagaván jej přijímá s největší úctou a se slovy: „Podívejte, z Tiruchendur dorazil Subramanja. A tady se z Madurai dostavil Mínakší. Tady máme Rámalingíšvaru z Rameswaramu. Tady je jeden Bůh a tam druhý.“ 

4. 6. 2020

Michael James - Mája je toliko naše mysl

Mája (iluze, klam) je jen naší myslí. Proto její klam trvá tak dlouho, dokud se mylně pokládáme za mysl.
Originál článku je dostupný na webové stránce Michaela Jamese:
http://happinessofbeing.blogspot.com/2017/06/maya-is-nothing-but-our-own-mind-so-it.html

31. 5. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 20 - Veverka

Pár příhod s veverkami v ášramu.