11. 9. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 253 - 254, Srdce (I)


Srdce

253. Hovoří se o dvou rozličných srdcích. Jedno má být zamítnuto, a o to druhé je třeba pečovat. To první, poznatelné smysly, se nachází na levé straně hrudi a je necitné.

235. Hovoří se o dvou rozličných srdcích. Jedno je třeba zamítnout a druhé přijmout. To první, nacházející se na levé straně hrudi a vnímatelné jako objekt, není hodno pozornosti. Je necitné (džada).

Sádhu Óm: Lidé mají všeobecně za to, že fyzické srdce na levé straně hrudi, které je příčinou tepu – známky života, je ono Srdce, které je centrem života či sídlem Já v těle. Šrí Bhagaván zde tento názor popírá a učí o umístění pravého Srdce.

David Godman: Bhagaván přeložil určité verše z Jógy Vasišty, popisující duchovní Srdce. Dva níže uvedené jsou součástí Souborného díla Šrí Ramany Mahárišiho jako verše 21 a 22 Ulladu Narpadu Anubandham:

21. Když se Ráma táže: „Co je tím ohromným zrcadlem, v němž vidíme obrazy věcí? Co je to, čemu se říká Srdce všech bytostí světa?“ Vasišta odpovídá: „Když uvažujeme, zjistíme, že všechny bytosti světa mají dvě různá srdce.

22. Jedno z nich je třeba přijmou, to druhé odmítnout. Poslouchej, jak se liší. Tělesný orgán, zvaný srdce, nacházející se v hrudním koši fyzického těla, je třeba zamítnout. Přijmout je třeba Srdce, které je formou čirého uvědomování. Srdce je jak uvnitř, tak i vně – nevztahuje se k něm žádné uvnitř či vně.“

 

254. Srdce, rozprostírající se jak uvnitř těla, tak i vně, září – podle zkušenosti džňáninů – na pravé straně hrudi. Vězte, že srdce ve formě tělesného orgánu na levé straně hrudi existuje jen pro blázny, kteří mylně považují tělo za já.

254. Srdce, které září a prostupuje vnitřek i vnějšek, se nachází na pravé straně hrudi a je zakoušeno džňániny prostřednictvím akandakara vritti (nepřetržité zkušenosti). Srdce na levé straně hrudi ve formě kousku tkáně, existuje jen pro hlupáky s pohrdavým úsudkem „já jsem toto tělo“.

Sádhu Óm: Viz také: „Moudrý člověk má srdce na pravé straně, srdce blázna je na levé.“ (Bible – kniha Kazatel, 10,2)

Ti, co Šrí Bhagavána správně chápali, vědí dobře, že nikdy nikomu nedoporučoval, aby na toto místo meditoval, i když prohlásil, že se Srdce nachází na pravé straně hrudi. Je politováníhodné, že jistí stoupenci Šrí Bhagavána nepřemýšlí nad 22. veršem Ulladu Narpadu Anubandham: „Srdce je jak uvnitř, tak i vně. Přesto existuje mimo (omezení) vnitřního i vnějšího,“ a mají ve zvyku se soustřeďovat na pravou stranu hrudníku a doporučují to i ostatním. Protože učení Šrí Bhagavána ve verších 261 a 262 Guru Váčaka Kovai není zachyceno v žádném z jeho ostatních děl, a protože tyto dva verše dosud nebyly adekvátně přeloženy a jsou dostupné jenom v tamilštině, tak tento mylný výklad přetrvává dodneška a lidé v této pochybné praxi stále pokračují. K uvedenému tématu se také hodí zmínit a pochopit 3. verš z The Five Verses on the Oneness of Self, který se zde objevuje jako Bhagavánův verš č.8.

(DG) „Mistr (Bhagaván) odkazoval na bibli: „Buď tich a věz, že já jsem Bůh“, žalm 46 v knize Kazatel: „Existuje jedno jediné, neexistuje žádné druhé“ a „Moudrý člověk má srdce na pravé straně, srdce hlupáka je na levé.“ (Talks with Sri Ramana Maharshi, č. 77)

 

Další přeložené části