Vše, co se k seberealizaci požaduje, je být tichý. Co může být snazšího?

Átman je tam, kde není naprosto žádná já-myšlenka. Říká se tomu ticho.
Ticho je také nejvyšším učením, je nejvyšší formou milosti.
Ticho je stav, který přesahuje řeč a myšlení. Jak by jej bylo možné vysvětlit slovy?
Ticho je vždy výmluvné, je trvalým plynutím řeči. Je neutuchající promluvou...
Je trvalé a přináší prospěch celému lidstvu.


více o Ramanovi a Arunáčale

Aktuality

13. 8. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 26 - 30, Pravda či skutečnost světa (III)

10. 8. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 28 - Brahmasthram (Brahmova zbraň)

Včera, nebo především k nám odněkud přijel na kole asi 18letý mladík. Zhruba čtvrt hodiny poseděl v hale, pak zašel za Bhagavánem a zeptal se: „Kam člověk vpluje, když se překročí Ómkaram? (význam či smysl mantry Óm – pozn. překl.).“

Bhagaván s úsměvem odpověděl: „Och, takhle. Odkud jste právě dorazil? Kam se vydáte? Co je to, co chcete vědět? Co skutečně jste? Když mi nejdříve řeknete, kdo jste, pak se mě můžete ptát na Ómkaram.“ 

8. 8. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 22 - 25, Pravda či skutečnost světa (II)

6. 8. 2020

Vzpomínky Narasimha Svámího

Přeloženo ze čtvrtletníku Ramanášramu: The Mountain Path, č. IV/2003

1. 8. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 19 - 21, Pravda či skutečnost světa (I)

31. 7. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 14 - 18, Žehnající verše