Rozhovory s Ramanou Mahárišim

Bhagaván: Jóga znamená spojení a je možná jen tehdy, předchází-li jí vijóga (oddělení). Člověk je pod klamem vijógy a ten musí být odstraněn. Jógou můžeme nazvat jakoukoli metodu, sloužící k odstranění tohoto klamu.

Vyšlo v časopise The Mountain Path - ročník 1967, č. III


Bhagaván: Nejdříve zjistěte, kdo je ten, kdo vládne svobodnou vůlí či komu je vše předurčeno a v tomto stavu pak zůstávejte. Pak je obojí (svobodná vůle i předurčení) překročeno. To je jediný smysl debat na toto téma. Kdo se teď zabývá těmito otázkami? Zjistěte to a spočívejte v míru.

Vyšlo v časopise The Mountain Path - ročník 1967, č. II


Vyšlo v časopise The Mountain Path 1983/II


Vyšlo v časopise The Mountain Path 1983/I


Vyšlo v časopise The Mountain Path 1982/IV


Vyšlo v časopise The Mountain Path 1982/III


Bhagaván: K přemožení osudu či k nezávislosti na něm existují jen dvě cesty. Jednou je zkoumání, čí je tento osud a zjištění, že náleží pouze egu, které je jím spoutáno a nikoli Já, a tedy že ego neexistuje. Druhou cestou je zničení ega jeho úplným odevzdáním Pánovi, s uvědoměním si své neschopnosti a s ustavičnými slovy: „Ne já, ale ty, ó Pane.“

Vyšlo v časopise The Mountain Path - ročník 1976, č. II


Hovor se pak stočil k otázce, zda je pro dosažení sebekontroly nutný prasádam Íšvary (boží milost), nebo zda by to nedokázalo poctivé a namáhavé úsilí jedince. Že bychom se sami dokázali dostat tam, odkud už není návratu. Maháriši odpověděl s nepopsatelným úsměvem, který zasáhl všechny přítomné.

Maháriši: Boží milost je pro realizaci podstatná. Boží milost vede k uvědomění Boha. Boží milost se ale udílí jen tomu, kdo je opravdový bhakta či jogín, kdo se tvrdě a bez přestání namáhá na cestě ke svobodě.

Vzpomínky B. V. Narasimha Svámí byly zveřejněny v čtvrtletníku Ramanášramu - The Mountain Path, číslo II/2000
Překlad: Luboš


Návštěvník: Existují velcí lidí a veřejně působící osoby, kteří problém utrpení ve světě stejně nemohou vyřešit.

Bhagaván: Je to proto, že se opírají o ego. Bylo by to jiné, pokud by zůstávali v Já.

Vyšlo v čtvrtletníku Ramanášramu - The Mountain Path, číslo I/1967
Překlad: Luboš


Rozhovor s Ramanou Mahárišim - O Realizaci.
Zaznamenal Narasimha Svámí. Článek vyšel v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem), v čísle II, v roce 1983.

Překlad Rudolf Skarnitzl


Rozhovor s Ramanou Mahárišim zaznamenal v roce 1942 Svámí Prasanada Guru.
Článek vyšel v pravděpodobně v časopise "The Mountain Path" (čtvrtletník vydávaný Ramanášramem)

Překlad Rudolf Skarnitzl