Vyprávění stoupenců o Ramanu Mahárišim

31. 12. 2019 -

Nahráno 9. 3. 2005, Galerie Cesty ke Světlu, Praha, délka 94 min.
Přednáška je ve formátu mp3: Vyprávění stoupenců o Ramanu Mahárišim