Jak Varanasi Subhlakšmí znala Ramanu Mahárišiho

31. 12. 2019 -

Nahráno 11. 2. 2004, Galerie Cesty ke Světlu, Praha, délka 109 min.
Přednáška je ve formátu mp3: Jak Varanasi Subhlakšmí znala Ramanu Mahárišiho