16. 10. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 81 - 82, Jak ve světě hrát svoji roli?


Jak ve světě hrát svoji roli?

81. S uvědoměním skutečnosti Já ve svém srdci a s trvalým přebýváním jakožto Svrchované, hrejte lidské úlohy (které jste na sebe vzali), jako byste spolu s lidmi světa prožívali radosti a bolesti.

81. Nepochybným poznáním vaší skutečné podstaty dosáhněte Srdce a trvale a bez vypadávání ze stavu poznání v něm přebývejte jakožto nespoutané, svrchované Já. Jednejte pak ve shodě s lidskou rolí, na sebe vzatou, navenek se chovající, jako byste zakoušeli štěstí a bídu, podobně jako všichni ostatní, co jsou na světe.

Muruganar: Mudrc Vasišta dal Šrí Rámovi podobnou radu. Bhagaván tento pokyn, pocházející z knihy Jóga Vasišta, přeložil do následujícího tamilského verše:

Prozkoumej rozličné stavy bytí a s pevně usazenou myslí ve stavu svrchované skutečnosti hrej svoji roli kdekoli ve světě, ó hrdino. Znáš skutečnost, která je v nitru všeho projevení. Aniž by ses od této skutečnosti odvracel, hrej si ve světě, jako bys jej miloval, ó hrdino.

Se zdánlivým nadšením a požitkem, se zdánlivým vzrušením a odporem, se zdánlivě vynaloženou iniciativou a vytrvalostí, přesto bez připoutanosti, hrej si ve světě, ó hrdino. Volný od všech pout náklonnosti a s vyrovnanou myslí, ve všech situacích navenek jednej podle převzaté role. Hrej si ve světě podle své libosti, ó hrdino. (Dodatek ke 40 veršům, verše 26 a 27)

 

82. Mudrci nepřísluší nesprávné chování, třebaže zná vše, co lze poznat a dosáhl všeho, co je k dosažení. Dodržujte proto pravidla chování, která přísluší vašemu vnějšímu způsobu života.

82. Pro džnánina je nevhodné, osvojit si chování, které je v rozporu se společenskými zvyklostmi. A to i přesto, že džňánin zná vše, co potřebuje znát a dosáhl celé řady siddhis (zázračných sil). Vždy proto své vnější chování přizpůsobte lidem, s nimiž jste v ten čas v kontaktu.

Michael James: Poslední věta se týká náboženství, kasty atp.

Muruganar: Viz Tirukkural, verš 140: „Ti, kdo se nenaučili být v harmonii se světem, jsou nevědoucí, třebaže se naučili spoustu věcí.“

 

Další přeložené části