4. 10. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 75 - 77, Suchopárnost světa (I)


Suchopárnost světa

75. Veselí na světě existuje jen pro potrhlé lidi, oklamané chybným přijímáním neskutečného světa za skutečný. Pro džňániny existuje radost jen v brahman, které je vědomím.

75. Džňáninové, kteří si uvědomili pravdu, nebudou za přitažlivé a radostné považovat nic jiného nežli brahman, které je plností vědomí. Nebudou jako šílenci, kteří oklamáni věří, že tento falešný svět je skutečný.

Muruganar: Jelikož je necitný svět zcela prostý blaženosti, není to nic, po čem by moudrý toužil. To je význam verše.

 

76. Budou lidé, zakotvení v poznání pravdy, bloudit po světských stezkách? Není upadání do smyslových potěšení neskutečného světa přirozeností a slabou povahou zvířat?

76. Budou ti, jejichž vědomí vkročilo do skutečnosti a tam spočívá, bloudit po bídných cestách světa? Skočit střemhlav do neskutečného světa a splynou s ním – není to přirozenou činností zvířat, fungujících výhradně prostřednictvím smyslů a nemajících ve vědomí žádnou ustálenost?

Muruganar: Tirukkural, verš 26: Velcí jsou ti, kdož dovršili to, co je k dovršení nesmírně obtížné. Malí jsou ti, kteří to nesvedou.

 

77. Ptáte-li se, v čem je užitek z obětování nesčetných smyslových potěšení a držení se pouhého vědomí, (pak odpovídáme, že) ovocem džňány je věčné a nepřerušované zakoušení blaženosti Já.

77. Ptáte se, jaký prospěch plyne z bezžádostivého intelektu, který lhostejně odmítá hojnost smyslových požitků? (Odpovědí je, že) Je jím neustálé zakoušení přirozené blaženosti míru Já v Srdci, míru, který pochází z opravdové bezžádostivosti, nelišící se od poznání skutečnosti.

Sádhu Óm: Každé zakoušení světského potěšení je nepatrné a přerušované, zatímco blaženost Já, dosažená poznáním, je věčná a stálá, což je největším možným užitkem.

David Godman: Bezžádostivost či nepřipoutanost se (v sanskrtu) označuje jako vajrágja. Je to vědomé rozhodnutí vyhnout se angažovanosti v mentálních a smyslových projevech.

Závěr verše má podle Muruganara dvojí význam, ten druhý zní: „…který pochází z poznání skutečnosti, jež vyvstává díky bezžádostivosti.“

 

Další přeložené části