8. 3. 2023

Guru Váčaka Kovai, verše 380 - 383, Svoboda a svázanost


Svoboda a svázanost

380. Zničení klamu svobody jedince spočívá v dosažení bezbolestné svobody Já. To je svrchované poznání, existující bez rozdílů ve všech rozličných náboženstvích.

380. Postupné prohlédnutí žalostné a iluzorní svobody jedince, který za já považuje tělo, a naprosté zničení této představy – to jediné představuje dosažení žalu prosté a opravdové svobody Já. Tato moudrost je stejnou měrou přítomna ve všech rozličných náboženstvích a usmiřuje jedno s druhým.

Sádhu Óm: Dharma (spásné konání, spravedlnost) je kořenem všech náboženství. Ale podstatou každého dharmického učení je výhradně ztráta ega. Zde se je vysvětleno, že stav bez ega je jedinou pravdou, která je ve všech náboženstvích přítomna rovným dílem.

 

381. Znovuzrozování, zapříčiněné neznalostí Já, nelze ukončit žádným jiným způsobem nežli poznáním Já. Svázanost nelze ukončit jinak než opravdovým sebepoznáním, které zazáří po zničení pevného sebeklamu – ega, přesvědčení „já jsem tělo“.

381. Tělesná existence, která se vás drží kvůli neznalosti Já, nezmizí jinak nežli prostřednictvím sebepoznání. Osvobození od tohoto otroctví přináší jedině ryzí džňána, v níž zhyne a zmizí klamající ánandamájakóša, jejíž podstatou je zastírání.

David Godman: Existuje pětice obalů (kóšas), jejichž prostřednictvím ego funguje. Ánandamájakóša – obal blaženosti – je pátým obalem. Ego je přítomné ve všech obalech, které dohromady zahalují bezprostřední zkušenost Já, jež je jejich podkladem.

 

382. Velcí džňáninové, kteří nikdy nespatřují žádnou svázanost s výjimkou vzestupu nečetných čitta vrittis (pohybů mysli), nevidí ani osvobození, kromě smrti všech čitta vrittis. Poznejte tuto pravdu.

382. Skvělí džňáninové, kteří kromě nesmírného množství mentálních pohybů (čitta vrittis) nevidí žádné zotročení, nevidí ani jiné osvobození nežli mysl, v níž beze stopy zhynuly všechny čitta vrittis. Takový je ortel džňáninů (na téma svobody a otroctví).

 

383. Nečistá mysl, klamající sama sebe zdánlivou omezeností, je džíva átman (individuální bytost) a trpí v představě svázanosti. Jestliže ztichne a nebude rozlišovat mezi líbí, nelíbí a ani se nebude divit, pak je tato čistá mysl samo o sobě param átmanem (já).

383. Nečistá mysl je vyděšená a popletená. Je jako ovíněná alkoholem. Jen ona představuje zmatenou a proklatou individualitu(džíva átman). Věří, že je doopravdy svázána poutem karmanu. Jestliže tatáž mysl nebude toužit po smyslových objektech, vnímaných prostřednictvím suttarivu, a nebude se v nich rochnit, pak bude přebývat ve stavu Já, aniž by se z něj jakkoli vyklouzla. Tato nesmírně čistá mysl se sama stane param átmanem (svrchovaným Já), které v projasněném stavu září jako všeho prosté vědomí.

Michael James: Tamilská fráze, zde přeložená jako „trpí v představě svázanosti“, může být přeložena i ve smyslu „trpí, jako by byla opilá“.

 

Další přeložené části