15. 1. 2023

Guru Váčaka Kovai, verše 371 - 375, Beztužebnost (I)


Beztužebnost (nirasa)

371. Touha způsobí, že než je cíle touhy dosaženo, může i atom nabýt v představě velikosti hory Meru. A naopak, po dosažení objektu touhy, se tato touha smrskne do kuličky. Bezednou propast není možné nikdy naplnit, stejně jako nelze nikdy uspokojit jakoukoli touhu.

371. Intenzivní touha způsobí, že než se nasytí, tak i atom nabude velikosti hory Meru. Když je cíle touhy dosaženo, pak hora Meru vypadá – v naprostém protikladu – jako atom. Silné touhy nás budou navždy ožebračovat. Bezednou propast není možné naplnit, stejně jako nelze nikdy uspokojit žádostivé touhy.

David Godman: Hora Meru je podle hinduistické tradice celá ze zlata a celý svět se točí kolem ní. Tvrdí se, že vše, co se k této hoře přiblíží, se rovněž promění ve zlato.

(DG) Bhagaván: Špatná touha je jako propast, kterou nelze nikdy zaplnit. Tato touha uvrhne náš život do bídy, kterou nelze nikdy překonat. (Padamalai, str. 240, v. 51)

(DG) Muruganar: I básník Tiruvalluvar říká: „Podstata touhy je taková, že ji nelze nikdy uspokojit.“ Skutečným bohatstvím je jen spokojená mysl. Když je mysl nespokojená, nikdo se nezbaví bídy a nezbohatne, ať vydělá peněz, kolik chce.

 

372. Ó vy dobromyslní aspiranti, toužící po dokonalosti. Místo abyste se vyhýbali bídě, spočívající v nedokonalosti mysli, a namísto snažení o zdraví a bohatství, tak je lepší získat mentální mír – šánti.

372. Vy, jejichž ctnostná mysl hledá jen spokojenost a dokonalost, slyšte. Místo hloubání, jak přeplout moře bídy, které je jen pociťováním mentálního nedostatku, a namísto shromažďování bohatství, bude pro vás nejlepší dosáhnout dokonalé tichosti mysli.

(SO) Muruganar: Nouze nespočívá v tom, že máme málo majetku. Je dána nedokonalostí toulavé a žádostivé mysli. Proto chudobu neodstraníme získáním bohatství, ale jen utišením mysli.

 

373. Jestliže se mysl utopí v lásce k lotosovým nohám Pána, začne znovu třeštit a hnát se za přeludem manželského života nebo sexuálního potěšení?

373. Jestliže se mysl usadí u nohou Pána, bude znovu vyskakovat a bezstarostně tančit jako prve? Bude vyskakovat a hnát do manželství zaslepena touhou se?

(DG) Muruganar: Mysl, která se alespoň jednou ponoří do svého nitra – k nohám Pána – se bude zdráhat znovu zapojit do života nicotných sexuálních potěšení, jak to dělala v minulosti. Protože je sexualita silnou touhou světského života, je zde ve verši výslovně zmíněna.

 

374. Mudrci – znalci pravdy – prohlašují, že vrcholným štěstím je zničení všech mentálních aktivit (čita vrittis). Nejvhodnějším prostředkem k dosažení tohoto štěstí je proto beztužebnost (lhostejnost, nezájem), což je zbavení se sympatií a antipatií.

374. Velcí džňáninové prohlašují, že vyhasnutí proměn mysli (čita vrittis) představuje svrchovanou a intenzivní blaženost. Správná cesty tedy spočívá v zakotvení ve stavu beztužebnosti, prostém přání a nelibostí mysli.

 

375. Ti, kdo jsou ovládnuti touhou a následně trpí ubohým hněvem, když je jejich touha zmařena, se domnívají, že touha má svůj původ v onom hněvu. Touha tedy odumře až poté, co zemře šestero nectností.

375. Je neoddiskutovatelným faktem, že v těch, kdož byli hnáni touhou, která narazila na překážku, vyvstane ponižující hněv. Touha je vždy jádrem prudké nenávisti. A je také tím posledním, co zmítá, když zanikne šestice nepřátel.

Michael James: Šestero nectností je touha, vztek, lakomství, pomatenost (tj, neschopnost poznat pravdu), pýcha a závistivost.

(DG) Muruganar: Zde je objasňována souvislost mezi touhou a hněvem, a také síla vnitřních „nepřátel“.

David Godman: Šestice nepřátel je touha, hněv, lakota, falešné představy o viděném, pýcha a závist.

(DG) Když se někdo zeptal Bhagavána, jak se zbavit hněvu, Bhagaván odpověděl: „Hněv způsobuje, že se hněváte. Jeho kořenem je touha. Beztužebnost je absolutním štěstím.“ (Living by the Words of Bhagavan, str. 250)

 

Další přeložené části