21. 6. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 336 - 337, Jak poznat brahman


Jak poznat brahman

336. Mudrci, kteří spatřili zřídka viděnou pravdu, prohlašují: „Nejvhodnější brahma vidja (metoda poznání brahman) spočívá v poznání – vidění (skutečnosti) vidoucího, který vidí svět, namísto vidění světa, který se jeví (jako skutečný).

336. Ti, kteří oplývají zřídka dosahovanou džňánou, prohlašují, že nevšímat si vnímaného světa a místo toho se naučit vidět toho, který si všímá, představuje brahma vidju, která stojí za to, aby si ji aspiranti osvojili.

 

337. Brahma vidja představuje poznávání toho, co zůstává, když trojice – fata morgáně se podobající svět, vidoucí světa a vidění – zmizí beze stopy.

337. Mysl současně vyvstává jako trojice – jako svět, který je neskutečný, podobně jako voda ve fata morgáně; jako jedinec, nabývající podoby ega, které prostřednictvím suttarivu (vědomí oddělenosti) vnímá svět jako objekt a jako pohled očí, obdařených schopností vidět. Brahma vidja – spatření Boha – spočívá toliko ve vidění skutečnosti bez vidění, ve vidění pouhého popela – zbytku, který zůstane poté, co forma mysli shoří beze stopy, když zcela opustí jména a tvary světa. Všechny ostatní druhy poznávání brahma vidja nejsou.

Michael James: „Trojice“, zmíněná v tomto verši, představuje triádu (triputi), tedy vidoucího, viděné a vidění.

(DG) Muruganar: Jelikož trojice nemůže bez mysli existovat, plyne z toho, že celá trojice je tvořena výhradně myslí. Když je zničená forma mysli (jejíž podstatou je myšlení), pak to, co zůstává, je čiré vědomí. Brahma vidja je tedy jen spatřování tohoto čirého vědomí.

Arunagirinathar říká, že jej Pán Murugan učil tomu, že „poznání vědomí je poznání skutečnosti“. A Manikkavačagar prohlašuje, že Pán Šiva zničil jeho nečistou mysl a přeměnil ji v šivam.

Tyto citace krásně vysvětlují pravdu výše uvedeného sdělení, že brahma vidja je jen spatřování čirého vědomí.

Pohled očí představuje objektivizované vědomí (suttarivu). Po naprostém zničení mysli tu zůstává čiré vědomí (suddha arivu). Obě vědomí se od sebe naprosto liší. Čiré vědomí, čiré bytí je boží, transcendentální vibhútí(para vibhútí), a popisuje se proto jako „pouhý, zbytkový popel“. Jelikož bylo suttarivu spáleno, tak spatřování zbylého vědomí je označeno jako „vidění bez vidění“. Takto zbývající skutečnost pak ozařuje samu sebe. Jejím spatřováním se stává Já zřejmé, a to samo sobě jako to, čím je. Zde neexistuje rozdílnost trojice. A neexistuje-li trojice, pak je představou (iluzí) nejenom to, co je viděné, ale i vidoucí a proces vidění. Pak lze o nich hovořit jako o „vodě ve fata morgáně“.

Neoddělitelné spojení šakti (síly, projevu), jejíž formou je mysl, s átma svarúpam, s šivam, představuje stav spojení, označovaný jako „TO“ ve výroku „TY JSI TO“.

 

Další přeložené části