13. 6. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 333 - 335, V čem tkví velikost stoupenců


V čem tkví velikost stoupenců

333. Slovy nelze vyjádřit velikost těch, kdož získali privilegium stát se kořistí zářivého pohledu sadgurua, který v důsledku svého nezdolného sebepoznání dozrál jako plod svrchovaného Já.

333. Sláva těch, kteří si svým minulým tapasem (duchovním úsilím) zasloužili a získali milostivý pohled gurua, je mimo dosah řeči i mysli, protože guru svojí jedinečnou a dokonalou zkušeností sebepoznání dozrál do parasvarúpy (svrchované či nejzazší svarúpy).

(DG) Muruganar: Základní a hlavní výhoda tapasu spočívá v tom, že se člověk stává cílem zářivého pohledu Milosti gurua. Aspiranti tímto okamžikem nastupují cestu spásy, protože dochází ke zničení jejich egoistického vědomí. Proto se říká, že je jejich sláva mimo dosah řeči i mysli.

 

334. Pán Šiva svoji vlastní podobu skrývá. Odívá se do lidského tvaru a vstupuje mezi své osvícené stoupence, kteří k němu planou horlivou zbožností, jako by byl jedním z nich. V jejich svaté společnosti užívá nesmírného potěšení.

334. S láskou přichází pán Šiva ke svým stoupencům, jejichž mysli jsou očištěné. Svoji pravou podobu ukrývá. Místo toho bere jinou – lidskou. Vstupuje do zbožného hloučku ryzích stoupenců a ve své nezměrné lásce se s nimi veselí a raduje.

(SO + DG) Muruganar: Bhagaván nám nepřímo sděluje, že sadguru není nikým jiným nežli samotným Šivou.

 

335. Význam a velikost stoupenců je nesmírná. Stoupenci jsou významnější nežli Brahma a Višnu – ti stoupencům často slouží, jako by byli jejich otroky. Velikost stoupenců dosvědčují Védy.

335. Význam a velikost stoupenců se nedá vyjádřit. Stoupenci jsou dokonce významnější nežli Šiva a Višnu. Tito bohové ze sebe často dělají sluhy stoupenců. Velikost stoupenců je velebena ve Védách.

(DG) V této souvislosti se Bhagaván zmínil Devárdža Mudaliarovi o dvou verších. První pochází z Brahma Gíty a druhý z Kurunthirattu:

1. Přebývat tam, kde přebývá džňánin, který není ničím jiným nežli svrchovaným Já, to je mukti – osvobození. Ten, kdo oddaně slouží džňáninovi, je tak významný, že mám jeho chodidla trvale položená na své hlavě. Nic se nevyrovná neposkvrněnosti a svrchovanosti džňánina – ani Šiva, ani Višnu, ani já – Brahma. Kdo jiný by se mu mohl rovnat?

2. Višnu na sebe vezme veškeré břímě, když to po něm bude pravý džňánin chtít. Šiva bude následovat džňánina kamkoli. A zatímco vznešení králové a všechny božské bytosti se klaní i prachu z nohou džňánina, tak sám Brahma bude naléhavě prosit, ať smí nést na své hlavě chodidla džňánina.

 

Další přeložené části