13. 5. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 328 - 330, Přebývání ve společnosti mudrců (I)


Přebývání ve společnosti guruů

328. Rozumní lidé se nikdy nebudou sdružovat s těmi, kdo jsou nafoukaní a svárliví, kteří se vnitřně neukázňují, protože neznají správnou cestu, a místo toho jen naprázdno tlučou hubou, protože před sebou nemají žádný hodnotný cíl.

328. Rozumní lidé se vyhýbají společnosti notorických žvanilů, kteří jen pustě blábolí a trousí bezcenná slova, protože se neukáznili poznáním spásné cesty (dharmy) a nejsou soustředění na ideál života a ani o něj nepečují.

Michael James: „Ti, co naprázdno tlučou hubou“ je tamilské rčení označující ty, kteří toho mnoho namluví o naprostých zbytečnostech.

 

329. Mnohá neštěstí se přihodí tomu, kdo se přátelí s potrhlými šílenci, jejichž nádherná ústa krásně švitoří, ale jejichž mysli jsou potemnělé. Nejlepší přátelství, jaké existuje, je jen s těmi, kteří přebývají ve svrchovaném tichu, protože své mysli již zničili.

329. Když se člověk přátelí s potrhlými blázny se zatemnělou myslí, kteří žvaní „svatými“ ústy, vyvstanou mnohá neštěstí. Vězte, že nejlepším přátelstvím je sdružování se s těmi, v nichž zemřela mysl, takže v nich zazářilo čiré ticho.

 

330. Ach mysli, ihned zahoď a vzdej se svého kontaktu s bezbožnými lidmi, jdoucími špatnou cestou, kteří se věčně hádají kvůli nesmyslům. Místo toho buď v kontaktu s džňániny, kteří přebývají neustále ve stavu míru a jsou zbaveni vřavy mysli.

330. Ach mysli! Okamžitě a bezezbytku ukonči bolestné vztahy s mrzkými lidmi, pronášejícími zhoubné lži a neslušně se chovajícími. Dospěj ke spojení s těmi (džňániny), kteří, prosti neklidu, přebývají v tichu.

(DG) Muruganar: Shodný postoj ohledně kontaktu se světsky uvažujícími lidmi vyjádřil Šrí Ramana ve 20. verši Aškaramanamalai: „Ó Arunáčalo, ušetři mě krutosti těch, kdo (se chovají jako lovci a) a ohánějí se ostrými meči a kladou vynalézavé pasti. Věnuj mi hojnost tvé Milosti a spoj mě s Tebou.“

Takový je přirozený mentální stav těch, kdo se – byť třeba i jen krátce – radovali ve světle Já.

 

Další přeložené části