23. 2. 2022

Guru Váčaka Kovai, verše 298 - 300, Konečná rada (IV)


298. Ach člověče, mířící ke spáse, když s nesmírnou zbožností a s duchem sebeodevzdání hledáš útočiště u nohou Pána, zbav se i sebemenší touhy po okultních silách a siddhis a směřuj jen k dosažení blaženosti osvobození, která je sama o sobě sada šivam (svrchovaným Pánem).

298. Ty, kdož si se srdcem přetékajícím zbožností a s myslí, která se odevzdala nohám Svrchovaného, vykonal patřičný tapas (duchovní úsilí), zadus veškerou lakotnou touhu po siddhis a dosáhni svrchované blaženosti osvobození – věcného šivam.

Sádhu Óm: Verš je varováním nejenom pro ty, kdo touží po siddhis, ale i těm, kdo chtějí využívat siddhis, které získali v souladu se svým osudem. Ženy, bohatství a sláva je to jediné, co lze s pomocí siddhis a okultních sil získat. Bhagaván nám tedy nepřímo radí, abychom se vzdáním touhy po siddhis vzdali i tužeb po ženách, bohatství a slávě.

Z tohoto verše se dozvídáme, že Šiva a osvobození jsou jedno a totéž. V 5. verši Átma vidja (Píseň o poznání sebe sama) používá Bhagaván k označená výrazu Já slovo „Annamalai“. Musíme chápat, že na mnoha místech Guru Váčaka Kovai, kde se používají výrazy jako Hara, Šiva, chodidla Šivy, chodidla gurua apod., se jedná o označení Já, a ne o nějakého živoucího boha. Viz také verš 1101.

 

299. Nechte se kolébat Milostí, která se věčně veselí v celistvosti planoucího svrchovaného vědomí – u nohou Pána Hari – nezničitelné skutečnosti, aniž byste se podávali mentální činnostem myšlení a zapomínání.

299. Aniž by mysl napadlo vzpomínat či zapomínat, nechte se kolébat vlnou Milosti a přilněte k zářícím nohám Šivy – celistvé mase čirého vědomí – skutečnosti, která vás zbaví soužení.

 

300. Člověk – oklamaná egoistická mysl – pokud se nepodrobí a neuchýlí se pod ochranu Milosti, nedokáže existovat prostý zmatku a obav (ze zrodu a smrti). Sílu minulého karmanu (vásán) není možné přemoci žádným jiným způsobem.

300. Člověk, který je obětí klamu ega, nemůže ani v nejmenším přemoci sílu osudu (prárabdha). Jestliže se tedy neztiší (neusadí pozorností) v Srdci, když v prvé řadě spoléhá na boží Milost, tak svým úsilím nemůže nikdy porazit bičující sílu osudu. Usaďte se v Srdci, dosáhněte seberealizace a buďte prosti strachu, který vás klame.

 

Další přeložené části