7. 11. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 282 - 284, Milost gurua (III)


282. Není možné vidět božský tanec sebepoznání (sphuranu, záři či uvědomování Já Jsem Já) v Srdci, dokud božská síla nezničí tanec vzpurné mysli mečem mei džňány (pravého poznání). Oním mečem vládne veliký rek – sadguru – který již setnul hlavu démonovi – své vlastní mysli.

282. Dokud nepřestane skotačení nespoutané opice – mysli, tak není možné zakusit v Srdci nádherný tanec pravé džňány. Mysl vyhasne milostivou silou hrdiny (gurua), který vládne božským darem – mečem pravé džňány, s nímž již odsekl hlavu démona – své vlastní mysli.

Sádhu Óm: Šiva říká, že není možné vidět jeho božský tanec na pohřebišti, dokud neskončí tanec mnoha neklidných duchů, kteří tam křepčí. Podobné zmiňujeme i v tomto verši, že není možné vidět božský tanec sphurany – Já Jsem Já – (což je pravý význam tance Nátarádži v Čidambaram), dokud Milostí sadgurua, který již zničil svoji vlastní mysl, není zkrácen o hlavu vzpurných duch – mysl, tančící jako „já“.

 

283. Jako se slon probudí ze spánku pohledem na lva, který se objeví v jeho snu, tak stejně probudí daršan sadgurua do stavu džňány žáka z jeho snu o bdělém stavu, který je pouhou iluzí.

283. Díky tomu, že se v žákově bdělém stavu – který je vlastně snem spánku nevědomosti – objeví guru, žák pozbyde zahalující nevědomosti a dosáhne džňány. Je to jako v podobenství o slonovi, který ve snu spatří lva, a tím se ze snu probudí.

Sádhu Óm: Současný bdělý stav je sám o sobě iluzorní sen. A stejně jako sen může existovat jen na pozadí spánku (tj. při ztrátě bdělého vědomí těla), tak i tento sen, tedy tzv. bdělý stav, trvá jen na pozadí našeho spánku sebezapomnění (tj. zdánlivé ztráty našeho přirozeného, čirého vědomí Já).

Tato nevědomost (tj. zapomnění na sebe sama – na Já) představuje nesmírně dlouhý spánek, v němž se odehrává nečetně snů – našich životů. Šrí Bhagavánem je tato myšlenka vyjádřena v prvním verši ve sbírce Pět veršů o jedinosti Já.

Sadguru neničí jen klamné divadlo našeho současného bdělého stavu, ale také dlouhý spánek sebezapomnění, který je pozadím všech snů – mnoha našich zrodů a úmrtí.

Lev, kterého ve svém snu vidí slon, není skutečný. Jeho probuzení však skutečné je. Stejně tak není skutečné (z absolutního hlediska) jméno a forma sadgurua, ale jím způsobené probuzení (rozbřesk sebepoznání) je naprosto skutečné. Když se slon probudí, pozná, že lev v jeho snu nebyl skutečný. Stejně tak bude po rozbřesku sebepoznání jasné, že jméno a tvar sadgurua nebylo skutečné (tj. dojde k poznání o nepravosti představy, že sadguru je něco jiného než Já).

David Godman: Podobenství o slonovi, který se probudí, když ve snu spatří lva, můžeme nalézt v tamilském díle Ozhivil Odukkam, které před několika staletími napsal Kannudája Vallalár:

Jakým úsilím by bylo možné uskutečnit zánik ega – já, pokud by na nás sadguru neupřel svůj pohled a nepřenesl nás tak do absolutního ticha, prostého vší úzkosti? Je to stejné, jako když slon sní o slonicích a v tomto snu se mu zjeví majestátný lev. Slonův sen je tím u konce. (Ozhivil Odukkam, v. 2)

(DG) Návštěvník: …říká se, že guru katakšham (pohled gurua) je jako když slon ve svém snu spatří lva.

Bhagaván: To je pravda. Když slon ve svém snu uvidí lva, polekaně se vzbudí, a ten den už neusne ze strachu, že by se lev mohl znovu objevit. Stejné je to i v lidském životě, který se podobá snu. Není to jen samotný guru katakšham, ale také šravana, manana, nididhjásána atd. (studium/naslouchání učení gurua, rozjímání nad učením a praxe podle učení gurua – pozn. překl.), co lze srovnat s viděním lva ve snu. Těmito sny (praxí – pozn. překl.) se lidé probudí, ale pak znovu padnou do postele, až po uplynutí nějaké doby se jim může zdát velmi intenzivní sen o lvu, kterému se říká guru katakšham. Leknou se a dosáhnou džňány. Pak už další sny nebudou. A nejenomže budou navždy bdělí, ale sny o životě už u nich nebudou mít místo. Zůstanou pak v bdělé živosti, dokud nezískají pravé a skutečné poznání. Tyto lví sny jsou nevyhnutelné a musí být zažity.

Návštěvník: Guru katakšham, šravana a další – podobají se také snům?

Bhagaván: Ano, podobají. Pro ty, co si uvědomili pravdu, je všechno snem. Když to tak je, tak je skutečné to, co nyní říkáte? …

…Existoval jste v bdělém stavu, stejně jako ve snu, či ve spánku beze snů. Pokud porozumíte vašemu stavu, který trval celou tu dobu, pak pochopíte, že vše ostatní je podobno snu. S tímto poznáním zmizí pocit, že guru je od vás odlišný. Protože se však realizace uskuteční jen kvůli guru katakšham, tak lze tento guru katakšham připodobnit ke snu o lvovi. Onen sen musí být intenzivní a musí se do lidské mysli vštípit. Jedině tak nastane ta pravá bdělost. Musí k tomu být příhodný čas. Pokud se sádhana provádí vytrvale, dobré výsledky se dostaví dříve či později. To je vše. (Letters from Sri Ramanasramam, 18. 5. 1947)

 

Další přeložené části