24. 10. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 275 - 278, Milost gurua (I)


Milost gurua

275. Pro ty, co trpí zde v samsáře, stvořené dobrým a zlým konáním, když obojí je výsledkem temné nevědomosti, existuje jen jediný lék, který jejich duševní muka vyléčí – je jím nesmírná touha po Milosti gurua.

275. Lidé trpí, jsouc zapřaženi pod jho samsáry vlivem (nerozlučné – pozn. překl.) dvojice činností (dobrých a zlých), vyvstalých z nevědomosti, ze silného, neproniknutelného klamu,. Lékem na jejich mentální útrapy je jedině zbožná oddanost a touha pociťovat Milost gurua, který se jich ujal a je za ně zodpovědný.

Muruganar: Je běžnou zkušeností každého člověka, že trápení je důsledkem mentálních pohybů (hnutí). Ty v člověku vyvstávají prostřednictvím samsáry, roztáčené dvojím karmanem. A protože už sám neklid mysli je trápením, sádhakové nezbytně potřebují lék na její utišení. Tímto lékem je rozjímání o Milosti gurua sledováním jeho učení, což vede k úplné spokojenosti mysli.

 

276. Jen ten smí být zván guruem, kdo odstraní utrpení a udělí blaženost osvobození těm, kdo k němu přišli, když byli smeteni (z užívání si světa – pozn. překl.) silou nejrůznějších činností, vykonávaných s připoutaností k libostem a nelibostem.

276. Ponižující dobrý a špatný karman (stoupenců) pochází z aktivit, poháněných touhou a odporem, a vyvstávajících skrze vásány. Pravým guruem je proto jen ten, kdo rozptýlí utrpení a udělí blaženost osvobození těm, kdo u něj hledají útočiště, když byli odmrštěni (z užívání si světa – pozn. překl.) silou svého karmanu.

 

277. Milostivý pohled gurua – kámen mudrců – promění dokonce i nečistou lidskou povahu, rezavé železo, v čistou džňánu, ve zlato. Tím nejlepším, co si může člověk zvolit, je najít a navždy přilnout k daršanu guruova milostivého pohledu.

David Godman: Verš 277 má dva možné překlady:

277a. Zářivý pohled (gurua) má moc přeměnit zrezlé železo (džívu – jedince) ve zlato, v neposkvrněnou džňána svarúpu. Proto jsou milost udílející oči Pána – Gurua silnou alchymistickou substancí, proměňující pouhým pohledem. Usilujete-li o naprosté vymýcení své nečistoty, uctívejte jej, abyste si zasloužili jeho zářivý pohled.

277b. Zářivý pohled (gurua) má moc přeměnit zrezlé železo (džívu – jedince) ve zlato, v neposkvrněnou džňána svarúpu. Proto jsou milost udílející oči Pána – Gurua silnou alchymistickou substancí, kterou máme mít s plnou pozorností v úctě. Tímto sebepozorováním se očistíme od našich nedostatků.

 

278. Lidé jsou oklamáni tím, že považují klamné za pravé. Guru – Já, který je světlem všech fyzikálních světel vesmíru, vyjeví prolhanost jejich „pravd“.

278. Guru, přebývající jako svarúpa, záře, osvětlující i fyzikální světla (slunce, měsíc a oheň) tohoto osvěta, odhalí zdánlivou skutečnost jako neskutečnou, a to těm trpícím, kteří považují neskutečné za skutečné.

Sádhu Óm: Výraz „klamné“ (považují klamné za pravé) v tomto verši zahrnuje celý vesmír, včetně ega, které jej vidí. „Prolhanost jejich ‚pravd‘“ označuje to, co co zdá skutečným v jejich klamném náhledu.

Fyzikální světla vesmíru (slunce, měsíc, oheň atd.) vidíme očima. Oči jsou uvědomovány myslí a mysl si vypůjčuje světlo (vědomí – pozn. překl.) z Já. Proto se o guruovi, který je Já, prohlašuje, že je světlem všech světel vesmíru. Viz také Dodatek ke čtyřiceti veršům o skutečnosti, v. 7.

David Godman: Poslední řádek může být přeložen i jako: „..klamnou skutečnost odhalí jako neskutečnou těm, kdo pošetile žvaní a neskutečné mají za skutečné.“

 

Další přeložené části