21. 8. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 245 - 246, Čistota mysli


Čitta suddhi (čistota mysli)

245. Krása vnějších objektů působí nejen potěšení, ale také nesmírnou škodu. Vnitřní čistota je však něco jiného – představuje skutečnou krásu samu o sobě. Proto moudrý člověk uctívá toho, kdo má čisté srdce a s údivem dodává: „Tohle je Bůh v lidské podobě.“

245. Krása rozmanitých vnějších objektů působí člověku nesmírnou škodu, protože vytváří opojnou radost. Čistota mysli, v níž nádherně září vědomí Já, je však jiná. Je to ryzí krása, protože udílí blaženost džňány. Moudří lidé tuto čistotu ctí a velebí slovy: „Je to božství, které se projevilo. Je to pravé a živoucí zpodobnění.“

David Godman: Zdá se, že závěrečná citace chválí džňánina jako božství v lidské podobě, ačkoli to zde není výslovně uvedeno.

Muruganar: „Krása rozmanitých vnějších objektů“ označuje škodlivá smyslová potěšení, která zcela uchvacují pětici smyslů, kterými je člověk prožívá. Protože tato potěšení stahují člověka do pekla jak v tomto, tak i v dalším životě, uvádí se tu, že působí nesmírnou škodu.

 

246. Vyhledává-li člověk jen vnější nádheru, místo aby pátral po vnitřní kráse, výsledkem bude naprostá pohroma. Takovouto hloupost můžeme přirovnat k můře, která miluje nádheru plamene, nebo k samci kobry, zamilovanému do samice hada virijan.

246. Když jste zcela poblázněni vnější nádherou, vnímanou smysly, místo abyste se ztišili a spokojili se se zřením vaší vnitřní krásy prostřednictvím vědomí, výsledkem bude jen nesmírná škoda, podobně jako když můra zatouží po velkém, jasném plamenu a spadne do něj, nebo když se chce samec kobry spářit se samicí hada virijan.

Sádhu Óm: Virijan je velice jedovatý had, takže když samec kobry zatouží po samice virijan, námluvy skončí jeho zkázou.

David Godman: Virijan je pestře zbarvený, velmi jedovatý had. V jižní Indii se věří, že když se samec kobry, svedený krásou samice virijan, s ní pokusí spářit, skončí to katastrofou. Samice jej uštkne a kobra umírá. Původ této domněnky může spočívat ve skutečnosti, že potravu hadů virijan tvoří výhradně ostatní hadi.

Muruganar: Vnitřní krása představuje krásu Já-vědomí, zářícího v čiré mysli. Vnější nádhera je fyzická krása, skvostnost oděvu a ozdob. Z těchto dvou přináší člověku skutečný užitek jen vnitřní krása, která je závislá na mysli. (Muruganar zde zmiňuje zralost mysli a její schopnost upřednostnit vnitřní (ducha) před vnějším (hmotou) – pozn. překl.) Pokud se člověk nespojí s vnitřní krásou, pak jej vnější krása, jejíž existence je závislá na těle, přivede ke zkáze.

 

Další přeložené části