31. 5. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 201 - 203, Šiva a Šakti


Šiva a Šakti

201. Prvotní a jediné Já je čirým Šivou, který září v Čidambaram (sídle Šivy). Para šakti (svrchovaná síla), která se projevuje ve formě mysli, nemůže ani v nejmenším existovat bez Já, které je jejím zdrojem a Srdcem.

201. Džňána šakti (mysl) která se projevuje a rozpíná ve formě činnosti, nemůže ani v nejmenším fungovat nezávisle na átmasvarúpě – na absolutním bytí. Tato átmasvarúpa, jež je pouhým bytím a která existuje jako prvotní zdroj všeho, je vskutku čirým šivam, které sídlí v Čidambaram, v síni vědomí.

David Godman: Výraz „síň vědomí“ má velmi zvláštní význam. Označuje svatyni ve městě Čidambaram, kde přebývá Šiva jakožto vědomí.

Muruganar: Bylo zmíněno, že átmasvarúpa je příčinou všech dějů. Plyne z toho následující: stejně jako žádný čin neexistuje bez svého vykonavatele, tak také neexistuje šakti bez šivam, který jí vládne. Bůh, který je pouhým bytím, vskutku nemá představu konajícího. Tato představa existuje jen v pohledu nevědomců, kteří spatřují svět jako skutečný, ač je čistě mentálním projevem.

 

202. Když mysl dosáhne věčné blaženosti, přestane se potulovat vně. Tato věčná blaženost, která mysl okouzlí, je Šiva – Srdce, které udílí věčně svěží zkušenost džňány.

202. Čím jiným zakončí mysl své bloudění nežli nalezením sebe sama tím, že zakouší stálou svrchovanou blaženost? Je to šivam – Srdce, které udílí vždy čerstvou, intenzivní zkušenost džňány. Toto šivam je pro mysl potěšením.

 

203. Mysli vyspělých aspirantů jsou jako samotné gópiky (pasačky krav a milovnice Krišny), které byly očarovány láskou ke Krišnovi. Vězte, že Srdce, které zbavuje ego pýchy, podobně jako když plamen ničí můru, je gópikami milovaný Šrí Krišna – Jediný.

203. Mysli stoupenců, opilých bezmeznou lásku k bytí, jsou jako gópiky. Srdce, které zcela zničí nadvládu ega, stejně jako když rudý plamen lampy přitáhne a zničí můry, je Pánem Krišnou, který byl gópikami milován.

Michael James a David Godman: Gópiky jsou dívky, které žily a hrály si se Šrí Krišnou na břehu řeky Jamuny. Byly zcela ovládnuté láskou k němu.

 

Další přeložené části