17. 4. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 181 - 183, Pokoření pekla (démona Náraky)


Pokoření pekla (démona Náraky)

181. Púrány vyprávějí, že Pán Nárajána zabil démona (bídy) Náraku. Tento démon není ničím jiným nežli člověkem, žijícím jako „já jsem toto tělo – zdroj utrpení“. Ten, kdo hledá místo vzniku, odkud démon Náraka (ego) přichází, a tímto hledáním jej zničí, je vskutku samotným pánem Nárajánou.

181. Vypráví se, že Pán Nárajána zabil démona Náraku. Ale pravý Náraka je ego, které se předvádí, když se jako „já“ zmocní pekelného těla. Proto ti, kdo zkoumají zdroj Náraky a zničí jej, jsou vskutku Nárajánou – zabijákem Náraky.

David Godman: Náraka je termín, který označuje jak říši pekla, tak je jménem pro démona, který byl zabitý Krišnou – ztělesněním Pána Nárajány. Svátek Dípavali v Jižní Indii oslavuje vítězství Nárajány nad Nárakou. Jednou z hlavních událostí tohoto svátku je rituální koupel, konaná v astrologicky příhodný čas. Hovoří se o tom v následujícím verši.

 

182. Posvátná koupel Dípávali, kterou si všichni lidé dopřejí ve čtrnáctém dni ubývajícího měsíci jako vzpomínku na zabití Náraky, představuje koupel džňány, když se zničí ego – démon Náraka – hledáním jeho zdroje.

182. Blahodárná koupel Náraka Čaturdasi, která symbolizuje zabití Náraky, ve skutečnosti představuje koupání se ve vodách pravého poznání, když byl zabit Náraka – ego, a to jeho sledováním až do místa, kde přebývá.

Michael James: Dípávali nebo také Náraka Čaturdasi je každoroční duchovní festival, který se v Indii slaví ve čtrnáctém dni ubývajícího měsíce v říjnu či listopadu. Šrí Bhagaván v tomto verši vysvětluje symboliku olejové lázně, kterou lidé obvykle podstupují nad ránem onoho dne jako vzpomínku na zabití démona Náraky Pánem Nárajánou (Mahá Višnuem).

Dva výše uvedené verše zkomponoval Šrí Bhagaván do jediného:

Bhagaván 4. Ten, kdo zabíjí démona Náraku (ego) diskem (zbraní) džňány – zkoumáním „kde je zdroj démona Náraky, který ve své říši (Náraklóka) vládne tomuto ubohému tělo jakožto já?“ – je Pán Nárajána. Tento den (den zničení ega) je šťastným čtrnáctým dnem (ubývajícího) měsíce.

Bhagaván 4. Náraka vládne peklu, když se jako já zmocňuje ohavného těla. Proto ten, kdo diskem (zbraní) džňány – zkoumáním „kde je místo, z něhož se Náraka vynořuje?“ –Náraku zničí, je samotným Pánem Nárajánou. Tento den je vskutku šťastným Náraka Čaturdasi dnem.

 

183. Dípávali označuje přenádherný svit Já, který září po zničení odraženého světla (ega) démona Náraky, který tomuto hnusnému tělu, představujícímu podobu pekla, vládl jakožto já.

183. Jasně poznejte, že Náraka je tím, kdo odsoudil ke zkáze tuto hnusnou hromadu masa, když se prohlásil za já. Je to tělo, které je peklem. Zatímco Dípávali je ustavičná záře svrchovaného Já, zářícího poté, co byl zničen Náraka, jeho klamné zrcadlení, a to hlubokým zkoumáním jeho podstaty.

Michael James: Dípávali znamená „Svátek světel“. Výše uvedený verš, které objasňují význam „světel“ (tj. bouchacích kuliček a pyrotechniky, které se v ten den používají), byly přepsány Šrí Bhagavánem jen s jednou drobnou změnou ve významu, ovšem v poezii, která byla díky preciznosti každé slabiky mnohem jasnější a krásnější.

Bhagaván 5. Dípávali značí záři Já, když skrze zkoumání dojde ke zničení největšího hříšníka – Náraky (ega), který se tváří jako já a z tohoto nečistého těla, představující podobu pekla, si udělal svůj příbytek.

Bhagaván 5. Jasně poznejte, že (šťastný den) Dípávali označuje záři Já (zůstávající) po hledání a zničení velkého hříšníka Náraky, který sám sebe zničil tím, že se jakožto já uvěznil v těle – ve zdroji utrpení – které je vskutku peklem.

 

Další přeložené části