11. 2. 2021

Guru Váčaka Kovai, verše 150 - 151, Běh osudu


Běh osudu

150. Mudrc, který ví, že jen prárabdha (osud) vytváří všechny světské prožitky, se nebude nikdy trápit svými životními potřebami. Vězte, že vše, co člověku náleží, k němu přijde podle jeho osudu, ať už po tom touží či nikoli.

150. Ti, kdo pochopili, že jídlo nosí na stůl sám osud – prárabdha (stejně jako další nezbytnosti, nutné pro život těla), se o jídlo nebudou nikdy strachovat ani zneklidňovat. Měli byste vědět, že (karmanem určené) jídlo bude k dispozici všem, ať už si to přejí či nikoli.

David Godman: Prárabdha je karman, který určuje běh našeho současného života. Protože se prárabdha považuje za pevně daný a neměnný sled událostí, překládá se občas jako osud.

Muruganar: Ti, kdo jsou pevně přesvědčeni, že se o jejich tělo postará prárabdha nebudou neklidní a nebudou někde bloumat, aby hledali jídlo apod. Veškeré osudem dané potěšení se bezpochyby dostaví. Proto je jasné, že přijímání a odmítání představuje klamné činnosti mysli.

Annamalai Svámí: Mám takovou touhu žít na odlehlém místě. Pociťuji i další touhu, abych dostával jídlo bez jakéhokoli úsilí. Chci také neustále meditovat se zavřenýma očima, abych vůbec neviděl svět. Tyto touhy mě často napadají. Jsou dobré, nebo špatné?

Bhagaván: Ten, kdo vede řádný život, si nikdy podobné plány nedělá. Proč? Protože Bůh již rozhodl, co se nám přihodí, ještě před tím, než nás na tento svět pošle. (Living by the Words of Bhagavan, str. 191. Podobná odpověď je v této knize i na str. 296.)

 

151. Každý jedinec zakouší svůj vlastní osud, který je uveden v činnost pouhou přítomností Šivy, jakožto svědka, přebývajícího v Srdci každého z nás. Ať se proto člověk neklame myšlením, že je to on, kdo osud prožívá. Ať pozná, že je pouhým bytím-vědomím, že není nic jiného než Šiva.

151. V každém člověku září Šiva jako svědek, (umožňující) mu prožívat jeho osud prostřednictvím přítomnosti Šivy. Kdokoli, kdo pozná svoji podstatu jako pouhé bytí-vědomí, aniž by si z nevědomosti představoval, že je zakoušejícím osudu, září jako ona svrchovaná bytost – Šiva.

Michael James: Viz verš 1190.

David Godman: Šiva zde představuje Íšvaru, zosobněného Boha, nikoli šivam – neosobní, absolutní vědomí. Když Bhagaván hovořil o prárabdha karmanu, obecně přijímal postoj, že Bůh – Íšvara dal každému jedinci jeho osud a že také nařídil, že člověk musí zažívat následky svého konání tak dlouho, dokud se ztotožňuje se svým tělem, které přidělené činnosti vykonává.

Otázka: Kdo je Karta (Bůh, či svrchovaný vládce) v prvních slovech Upadéša Sáram?

Bhagaván: Karta je Íšvara. Je to on, kdo každému člověku podle jeho karmanu rozdává ovoce činností. Znamená to, že Karta je saguna brahman (projevené brahman). Pravé brahman je nirguna (bez přívlastků, bez gun), které je nehybné. Je to jen saguna brahman, čemu říkáme Íšvara. Naděluje ovoce každému člověku podle jeho karmy. Tím se myslí, že Íšvara je činitelem. Rozdává odměnu podle vykonané práce. To je vše. Bez šakti (síly) Íšvary se tato karma (činnost) neodehraje. Proto se o karmanu říká, že je necitný (džadam). (Letters from Sri Ramanasramam, 11. srpna 1946)

 

Další přeložené části