26. 7. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 12 - 13, Věnování a autor


Věnování

12. Byla to má matka, která mi pomohla (tím, že mě porodila) dojít dosažení (džňány), zahánějící nevědomost. S vděkem jí toto dílo daruji. „Nechť je odevzdáno jejímu čistému, neomylnému srdci.“

12. Má matka, neznající nijakou prohnanost či vychytralost, mi svým porodem umožnila zničit nevědomost a dosáhnout bohatství džňány. Z celého srdce a s něžnou láskou jí věnuji toto dílo se slovy: „Ať tato kniha žehná jejímu chvályhodnému srdci.“

David Godman: Muruganar matce věnoval svá dvě nejvýznamnější díla: Šrí Ramana Sannidhi MuraiGuru Váčaka Kovai.

 

Autor

13. Kanna Murugan (Šrí Muruganar), který díky pohledu Milosti poznal, že vědomí (čit) – nejvznešenější bohatství – je jen božským chodidlem jeho mistra (Šrí Ramany). Z některých výroků svého gurua uvil věnec, který coby svrchovaný poklad předal světu.

13. Tím, kdo (zaznamenal a) do věnce svinul několik málo ponaučení gurua a jako vrcholné svaté písmo je předal světu, je Kanna Murugan, který okem Milosti uzřel, že podstata všech věcí je jen vzkvétajícím chodidlem jeho Pána.

David Godman: První verze tohoto verše nebyla složená Muruganarem, ale nějakým neznámým stoupencem Muruganara. Text zněl:

Jako svrchované pravdy se ve svém Srdci drží nohou proslulého Ramany, Boha ve formě gurua. Takto vyjevil božskou pravdu všech věcí. Jmenuje se Mugavai Kanna Murugan z linie Bharadwaja.

Když Bhagaván v roce 1939 pročítal zkušební výtisk Guru Váčaka Kovai, prakticky celý původní verš přeškrtl a následně složil novou verzi. Srovnání těchto dvou veršů ukazuje, že Bhagavánova oprava chválí Muruganara ještě otevřeněji. Detaily byly rozebrány v předmluvě.

 

Další přeložené části