11. 11. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 100 - 101, Nauka o nestvoření


Nauka o nestvoření
(adžata siddhanta)

100. Ačkoli Ramana učil rozličné nauky podle úrovně chápání těch, kdo jej navštívili, od Ramany jsme vyslechli, že jeho vlastní pravou zkušeností je jedině adžata (nauka o nestvoření). To vězte.

100. Ačkoli guru Ramana, projevené boží vtělení, vysvětloval četné nauky, jednotlivě se hodící různým úrovním a názorům mnoha stoupenců, kteří u jeho nohou hledali útočiště, měli byste vědět, že v soukromí své důvěrné stoupence ujistil o své vlastní pravé zkušenosti, kterou je jen nauka adžata (nauka o nestvoření). Toto ujištění jsem od něj vyslechli jako skutek Milosti.

Sádhu Óm: Adžata představuje poznání, že vůbec nic, žádný svět, žádná bytost a Bůh nikdy nevstoupili do existence a že To, co Je existuje neustále jako TO.

(DG) Muruganar: Padam (Bhagaván) je prostorem Milosti, je pravdou, dokonalostí adžata, uskutečnitelnou v srdcích těch, kteří vynikají v sahadža ništa (v zakotvenosti v přirozeném stavu) své pravdivé zkušenosti. (Padamalai, str. 50, verš 100)

Otázka: Učení Védánty podle Šrí Šankary připouští, s ohledem na začátečníky, stvoření světa. Ale u pokročilých přichází s principem nestvoření. Jak vy se na to díváte?

Bhagaván: Na nirodho na chotpattir; Nabaddho na cha sadhakaha; Na rnumukshur na vai mukta; Ityesha paramarthata. Tento verš nacházíme v druhé kapitole Gaudapadyho Kariky (komentáře k Mandukyopanishad). Znamená to, že tu opravdu není žádné stvoření ani rozpuštění. Neexistuje svázanost, nikdo neprovádí duchovní praxi, nikdo nehledá duchovní osvobození a není nikoho, kdo by byl osvobozen. Takovéto poznání skutečnosti vidí ten, kdo je usazen v Já. (The Power of the Presence, díl I, str. 240)

David Godman: Náhled, vyjádřený v tomto verši, byl do určité míry komentován v poznámce k verši 83. Bylo tam zmíněno, že Bhagaván ohledně stvoření světa podával různé výklady, které odpovídaly povaze a názorům těch, kteří za ním zašli a měli otázky na toto téma. Následuje ukázka, kde Bhagaván vysvětlil, proč učí různé a zjevně protichůdné nauky:

Dopis pokračoval: ‚Ramana Maháriši je hlasatele učení adžata v advaita védántě. Je to samozřejmě poněkud obtížné.‘

Bhagaván k tomu poznamenal: „Někdo mu to tak sdělil. Neučím jen nauku adžata. Schvaluji všechny školy. Tatáž pravda musí být vyjádřena různým způsobem, aby vyhovovala schopnostem chápání posluchače. Nauka adžata říká: ‚Kromě jediné skutečnosti nic neexistuje. Neexistuje žádný zrod a ani smrt, žádná projekce (světa), nebo jeho zánik. Žádný sádhak, žádný mumukšu (hledající), žádný mukta (osvobozený). Neexistuje nijaká svázanost ani osvobození. Věčně existuje jen jediná jednota.‘

Ti, kdo tuto pravdu nedokáží uchopit a ptají se: ‚Jak můžeme ignorovat tento bytelný svět, který kolem sebe vidíme?‘, tak těm se poukáže na snovou zkušenost a sdělí se jim: ‚Vše, co vidíte, závisí na vidoucím. Bez vidoucího není žádné vidění.‘ Tomuto se říká drišti srišti váda, tedy že člověk zprvu tvoří vně směřující mysl a pak vnímá, co tato mysl sama tvoří.

Ti, co co nedokáží pochopit ani toto a dál se přou: ‚Snová zkušenost je krátká, zatímco svět existuje neustále. Zážitek ve snu je jen pro mě, ale svět je pociťován a viděn nejenom mnou, ale mnoha dalšími, takže nemůžeme říct, že svět neexistuje,‘ těm je určeno učení srišti drišti váda a je jim řečeno: ‚Bůh nejdříve stvoří to a ono, ty a ty prvky a pak tvoří něco dalšího atd.‘ Tohle je uspokojí. Jinak je jejich mysl nespokojená a ptají se sami sebe: ‚Jak může být celý zeměpis, všechny mapy, všechny přírodní vědy, hvězdy, planety a přírodní zákony na nich panující a k nim se vztahující poznání být zcela nepravdivé?‘ Nejlepší je jim říct: ‚Ano, Bůh stvořil všechno to, co vidíte.‘“

Dr. M řekl: „Nemůže přece platit všechno dohromady. Pravdivá může být jen jedna nauka.“

Bhagaván odvětil: „Všechna učení tu jsou jen s ohledem na mentální schopnosti žáka. Úplnost může být jen jediná.“ (Day by Day with Bhagavan, 15. 3. 1946)

 

101. Je to tatáž adžata, kterou vyjevil Šrí Krišna Ardžunovi ve druhé kapitole Bhagavadgíty. A vězte, že ve zbývajících 16 kapitolách jsou vyučovány i další nauky jen kvůli následné popletenosti a neschopnosti pravdu uchopit.

101. O pravdě tohoto nejvznešenějším stavu (adžata) byl Ardžuna zpočátku (ve druhé kapitole Bhagavadgíty) vyučován Pánem Krišnou. Kvůli Ardžunově popletenosti, které pocházela z jeho neschopnosti tuto pravdu vstřebat, promlouval Krišna v následujících kapitolách i o jiných naukách.

(DG) Bhagaván: Tato pravda byla vyjevena dokonce i na začátku (Bhagavadgíty). Úplně první verš Šrí Krišnova poučení začíná: „Žádné zrození a žádná smrt, žádná proměna atd.“

Otázka: Šrí Krišna ale také říká: „Prodělali jsme mnohá znovuzrození. Já je znám všechny, ty však nikoli.“

Bhagaván: To bylo jen kvůli otázce, jakže mohl Krišna tvrdit, že tuto věčnou pravdu učil již Aditju. Ačkoli byla pravda vyjevená hned na začátku, Ardžuna ji nerozuměl. (Talks with Sri Ramana Maharshi, č. 611)

 

Další přeložené části