25. 7. 2020

Guru Váčaka Kovai, verše 10 - 11, Obhajoba


Obhajoba

Michael James + David Godman: V pradávných časech bylo tradicí, že spisovatel své dílo předkládal shromáždění učenců. Bylo proto obvyklé, že autor v úvodu žádal učence o shovívavost pro případ výskytu nějakých chyb v textu.

10. Po studiu (knihy) se zjistí, že tyto sladké verše Sbírky výroků gurua nebyly složeny mojí mdlou a oklamanou přemýšlející myslí, ale že byly inspirovány božským Venkatavanem (Šrí Ramanou) aniž by na to on pomyslel.

10. Po prohlídce všech těchto spisů (se zjistí), že tato vytříbená sbírka – Guru Váčaka Kovai – nebyla zapěna mnou – přihlouplým troubou – jako výsledek intelektuálního úsilí. Bylo to božství v lidské podobě – Venkatavan, prostý záměru – který způsobil, že jsem tyto verše zapěl.

David Godman: Venkatavan je zdrobnělina od Venkataraman, což je rodné jméno Šrí Ramany. Muruganar ve své práci toto jméno často používá.

Bhagaván tento verš podstatně změnil. Původní verš a popis rozdílu mezi nimi nalezne čtenář v předmluvě knihy.

 

11. Proč předkládat obhajobu k dílu, které nebylo vyhotoveno s pocitem konajícího, s pocitem já? Veškerá zodpovědnost této práce náleží jemu – svrchovanému Pánu (Šrí Ramanovi) – jehož si velcí jedinci mohou uvědomit jedině prostřednictvím samádhi mystického ticha v nitru svých srdcí.

11. Proč bych měl předkládat nějakou obhajobu k dílu, které nebylo sepsáno vědomím ega, jež o sobě prohlašuje, že je já? Veškerá zodpovědnost za toto dílo náleží této skvostné existenci (Ramanovi), která je realizovatelná v srdcích velkých bytostí díky mauna samádhi.

David Godman: Výraz „velké bytosti“ (sandror) obecně označuje vzdělané lidi s vybraným chováním. Muruganar dává na jiných místech jasně najevo, že jej používá ve významu džňáninové – tedy ti, kdož realizovali Já. Neoznačuje tak pouhé učence či osoby jinak chvályhodné.

Samádhi je často chápáno jako jógový stav pohroužení. Bhagaván jej však jednou definoval slovy: „Samádhi je držení se Skutečnosti.“ A protože mauna představuje ztišení a klid Já, tak mauna samádhí znamená stav ticha, který je zakoušen při plném pohroužení v Já.

 

Další přeložené části