20. 8. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 244, Podstata mysli


Podstata čittam (mysli)

244. Průzračný krystal, umístěný blízko červeného květu, působí červeně. Podobně se i čit (vědomí) jeví jako čittam (mysl), když je poblíž špinavých světských tendencí (ve skutečnosti však s nimi čit není nikdy spojeno). Pokud se od čittam odstraní slabika tam, která představuje nečistotu, máju, bude zde zářit pouze svrchované čit.

244. Slabika tam ve slově čittam představuje poskvrnění (vědomí – čit) smyslovými objekty – májou. Je to překrytí, které se zdá že existuje, podobně jako se v bezbarvém, průhledném krystalu, přiloženému k červenému květu ibišků, projevuje červená barva. Čittam, zbavené poskvrny tam, se stává čit – jediným a transcendentálním bytím-vědomím.

Sádhu Óm: Průzračný krystal je vždy bezbarvý a jeho červené zabarvení je jen zdánlivé. Když se červená květina odstraní, červené zabarvení zmizí, protože krystal bude, stejně jako prve, bezbarvý. Podobné je to s čit, které je vždy stále čiré a znečištění májou je jen zdánlivé. Toto zdánlivé spojení vždy čirého čitmájou se nazývá čittam. K odstranění tam – které je jen chybně zaměřenou pozorností na druhé a třetí osoby – stačí, když zaměříme pozornost na první osobu, protože pak bude čittam rozpoznáno jako věčně zářící čit – Šiva.

(DG) Bhagaván: Jsme však odděleni (od Já)? „Ne,“ říká džňánin. Ego je prostě mylné ztotožnění Já s ne-Já, jak je tomu v případě bezbarvého krystalu a jeho barevného pozadí. Krystal, třebaže bezbarvý, působí červeně kvůli svému pozadí. Když se pozadí odstraní, krystal se projeví ve své původní čistotě. Tak je to i s Já a s mentálními projevy (antahkáranas).

Toto přirovnání však není zcela přesné. To kvůli tomu, že ego má svůj zdroj v Já a není od něj oddělené, jak je tomu v případě pozadí krystalu. Protože ego má svůj zdroj v Já, musí být do tohoto zdroje sledováno, aby se s ním mohlo sloučit.

Střed ega a jeho jádra se označuje jako Srdce, což je totéž, co Já. (Talks with Sri Ramana Maharshi, č. 398)

 

Další přeložené části