10. 7. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 218, Mahat a anu (velké a malé, Bůh a člověk)


Mahat a anu (malé a velké - Bůh a člověk)

218. Když se velký a malý magnet spojí protipóly, malý magnet získá sílu velkého magnetu, a tím, že je s ním sjednocen, sdílí jeho vlastnosti.

218. Když se velký a malý magnet spojí protipóly dohromady, získá malý magnet sílu velkého magnetu a má tytéž vlastnosti jako velký magnet.

Sádhu Óm: Podobenství, použité v tomto verši, není řádně vysvětleno. Velký magnet představuje mahat (tj. Boha či Já), malý magnet pak anu (džívu – ego). A jejich protipóly jsou Boží chodidla a lidská hlava. Spojení protipólů tedy znamená, že se člověk sklání dolů a pokládá hlavu pod boží chodidla. Tímto splynutím s Bohem pozbývá své individuality a stává se samotným Bohem. Když tedy malicherné ego díky podrobení se vplyne v Já, pak samo zazáří jako toto svrchované Já.

David Godman: Analogie není úplná, ale Lakšmana Sama zaznamenal podobný Bhagavánův komentář, kde se dochází k následujícímu závěru:

Bhagaván: Jako se malý magnet spojí s velkým, když se položí protipóly vedle sebe, tak se také smrtelný člověk stane jedním se svrchovaným bytím, když položí svoji hlavu pod chodidla Svrchovaného. (Sri Ramanaparavidyopanishad, v. 257)

 

Další přeložené části