30. 5. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 200, Jednota Hara a Hari (Šivy a Višnua)


Jednota (bezrozdílnost) Hara a Hari (Šivy a Višnua)

200. Traduje se, že ten, kdo lidem udílí džňánu je Hara. A ten, kdo jim udílí nebeskou blaženost je Hari. Ale protože Bohem a nejvyšší blažeností je sama neotřesitelná džňána, tak vězte, že Hara a Hari nejsou dva, ale Jedno.

200. Lidé říkají, že Bůh pod banyánovým stromem (Šiva v podobě Dakšinamurtiho) poskytuje džňánu, ale že tím, kdo udílí svrchovaný stav osvobození (paramápada) je Hari (Višnu). Protože však pevná džňána je sama o sobě svrchovaným stavem, majícím formu prostoru vědomí, tak není rozdílů mezi Šivou, poskytujícím džňánu, a Harim, udílejícím osvobození.

Muruganar: Lidé běžně věří, že džňána a mukti (osvobození) představují příčinu a následek. Ve skutečnosti je jedno i druhé skutečnou podstatou (svarúpou) jak džňány, tak i mukti. Proto jsou i tito dva bohové, udílející džňánu a mukti, rozdílní jen ve jménu, ale nikoli ve své podstatě.

 

Další přeložené části