16. 4. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 180, Pekelný děs


Pekelný děs

180. Z pekelných muk jsou vyděšeni jen ti, kteří neznají podstatu utrpení. Když však člověk pochopí, co je utrpení, pak pozná cestu, jak utrpení ukončit a bezpochyby dosáhne svého přirozeného stavu blaženosti.

180. Jen ti, co neznají skutečnou podstatu pekla – světského potrestání – budou říkat, že se před peklem chvějí strachy. Ale ti, co poznali pravou podstatu pekla, co poznali hříšnou chybu (já jsem tělo), najdou způsoby (jak ji ukončit) a bezpochyby dojdou stavu pravdy.

Michael James: Důkladné zkoumání odhalí, že podstatou bídy je výstup já – ega, protože v hlubokém spánku, kde ego nepovstalo, není zakoušena žádná bída. Nedovolit výstup ega je tedy způsob, jak vykořenit bídu. A jediným způsobem k zabránění výstupu ega je ostražitá sebepozornost. Proto je zkoumání „kdo jsem já?“ jediným způsobem k ukončení vší bídy.

 

Další přeložené části