21. 2. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 155, Síla vásán


Síla vásán

155. Někteří jedinci trpí, a kvůli svým vásánám (mentálním sklonům) jsou nezřídka vrháni zpět do vířícího proudu samsáry. Vásány jsou jako zlomyslní uličníci, které těmto lidem nedovolí přilnout k Já – ke břehu proudu samsáry.

155. Ojediněle se najdou tací jedinci, kteří i když praktikují přebývání v Já, tak nejsou schopni pevně setrvávat na břehu řeky (samsáry) – ve stavu Já. Vásány – zlomyslní uličníci – je mrští do vířící řeky, do samsáry, kde budou trpět.

Sádhu Óm: Malá zvířátka (stržená proudem řeky) se snaží vymanit z nebezpečných říčních proudů, ale občas je zlomyslní uličníci strčí zpět do řeky. Tento příklad slouží jako přirovnání k těm lidem, kteří se snaží držet sebepozornosti, ale zjišťují, že je jejich vásány neustále strhávají zpátky do samsáry – do vířícího proud světských myšlenek.

 

Další přeložené části