20. 2. 2021

Guru Váčaka Kovai, verš 154, Přirozenost ega a Já


Přirozenost ega (jedince) a Já

154. Přirozenost ega lze připodobnit k jakémusi skřetovi, který je zcela poblouzněný, díky nekonečné představivosti uhání mnoha hříšnými cestami, v chování je nevyzpytatelný a zná jen to, co je jiné než on sám. Zato přirozeností Já je pouze bytí-vědomí.

154. Přirozenost falešného ega-mysli se podobá zlomyslnému démonovi. Vášnivě se veselí, bezuzdně se potlouká, libuje si v podvádění a vyrůstá v něm spousta představ. Hoví si v poznávání objektů a tím trpí. Ovšem naší pravou přirozeností je bytí a záře (vědomí – pozn. překl.).

 

Další přeložené části