20. 11. 2020

Guru Váčaka Kovai, verš 102, Smysl rozličných teorií o stvoření


Smysl rozličných teorií o stvoření

102. Proč se na různých místech Véd popisuje stvoření rozličným způsobem? Jejich jediným záměrem není dokazovat nějakou správnou teorii stvoření, ale přinutit aspiranta zkoumat pravdu, která je zdrojem stvoření.

102. Nejhlubším záměrem svatých písem, která popisují stvoření postupně různým způsobem, není dokázat tu správnou teorii stvoření, ale podpořit zkoumání svrchované skutečnosti, která je primárním zdrojem tvorby. To je skutečný smysl svatých textů, který se schovává za popisy detailů tvoření.

Sádhu Óm: Kdyby bylo stvoření skutečné, písma by jej popisovala jen jedním způsobem. Ale jejich rozmanité teorie umožní si vyjasnit názor, že stvoření skutečné není. Zralým aspirantům to umožňuje odhalit klamnost těchto představ o stvoření. Védy učí protichůdným teoriím schválně. Tyto protiklady však nalézáme ve Védách jen při popisu stvoření. U popisu podstaty svrchovaného Já se nikdy neobjevují. Ohledně Já panuje shoda a jednohlasně se říká: „Já je jednota, dokonalost, celistvost, věčnost, neměnnost, sebeozařování atp.“ Z toho máme chápat, že skrytým záměrem za těmito protichůdnými teoriemi o stvoření je nepřímo aspirantům odhalit nezbytnost zkoumání Já, které je zdrojem všech názorů o stvoření.

Muruganar: Džňáninská písma nakonec učí vysoce vyspělé aspiranty nauce adžata, protože jakmile na takové vyučování dojde, tito aspiranti jsou s ní v naprosté harmonii. Rozvláčné popisy posloupností rozmanitých stvoření v písmech jsou tu jen proto, aby v těch, kdo jsou schopni poznat pravdu pečlivým zkoumáním, toto zkoumání podnítili.

David Godman: Slovo „popisují“, která se nachází v úvodu verše, vlastně znamená „vytvářejí.“

Otázka: Je-li celý vesmír formou mysli, nevyplývá z toho, že vesmír je jen iluzí? A když to tak je, tak proč se o stvoření vesmíru zmiňují Védy?

Bhagaván: O tom, že vesmír je pouhou iluzí, není vůbec pochyb. Hlavním smyslem Véd je umožnit poznání pravého brahman, když se nejdříve dokáže, že projevený vesmír je klamný. Jen kvůli tomuto připouštějí Védy stvoření světa. Jiný důvod v tom není…

…účel Véd je jasně zřejmý ze skutečnosti, že popisují stvoření různým způsobem. Smyslem je jen učení o pravé podstatě brahman, když se nejprve jakkoli prokáže iluzorní povaha vesmíru. To, že je svět iluzorní, může každý člověk snadno poznat ve stavu uskutečnění, který existuje v podobě zakoušení naší blažené podstaty. (Vichara Sangraham, část 10, str. 10-11)

 

Další přeložené části