10. 11. 2023

Dopisy z Ramanášramu - 94 - Hridajam a sahásráram

Dopis č. 94 z 13. 2. 1947


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiBhagavánovy tamilské verše, napsané při nejrůznějších příležitostech, jsou roztroušeny v různých sešitcích. Už dlouho jsme přemýšleli o tom, že bychom je měli všechny měli shromáždit do jedné knihy, ale vždy z toho nějak sešlo. Před čtyři či pěti dny jsem o tom hovořila s Nirandžánánandou Svámím. Přinesla jsem si i zápisník a nadšeně začala verše přepisovat, třebaže je má znalost tamilštiny chabá.

Když jsem se Bhagavána zeptala, v jakých knihách máme verše hledat, odpověděl: „Musí být v těch velkých sešitech s čísly jedna, dva a tři. Podívejte se prosím.“ Pak dodal: „Když mě někdo poprosil (něco napsat), psal jsem to na malé kousky papíru a vkládal je do těch sešitů. Lidé si je pak odtud brali. Něco v těch sešitech najdete a něco bude pryč. Kdyby tam bylo všechno, byla by toho dnes už pěkná hromada. Když jsem žil na Arunáčale, napsal jsem toho hodně. Něco se poztrácelo. Kdo by měl touhu či trpělivost to schovávat? Jestli chcete, můžete to teď dát dohromady.“

Bolelo mě u srdce, že božský hlas, projevený ve verších, se budoucím generacím nedochoval a byl takhle ztracen. Vzala jsem si první díl a našla pod nadpisem: Díla Bhagavána. Zeptala jsem se ho, čí ty verše jsou, a Bhagaván odpověděl: „Když jsem žil v jeskyni Virúpákša, zašel tam jednou Najána s chlapcem jménem Arunáčala. Ten chodil do poslední třídy základní školy. Zatímco jsme si s Najánou vyprávěli, chlapec seděl v nedalekém křoví. Zřejmě náš rozhovor poslouchal a v angličtině sepsal devět veršů, v nichž bylo jádro toho, o čem jsme hovořili. Byly to velmi dobré verše, tak jsem je přeložil do tamilštiny v ahavala metru (typ básnické rytmiky – pozn. překl.), který se podobá telužskému dvípada metru. Podstata veršů je následující:

Ze slunečního svitu Bhagavánovy tváře září paprsky jeho slov a ozařují a rozsvěcují měsíc – tvář Ganapati Šástryho (Najána), která pak osvětluje tváře lidí, jako jsme my.

A ještě něco. Ganapati Šástry říkal, že sahasrára je zdrojem a centrem všeho. Srdce čerpá energii ze sahasráry, že ano? Není to Srdce, které ozařuje sahasráru? Já tvrdím, že zdrojem všeho je Srdce, a že síla, která ze Srdce proudí, září v sahasráře. Když tuto ideu promítneme na verš, máme tu druhý význam, že sluncem je Srdce a měsícem je sahasrára.“

Další přeložené části