30. 9. 2022

Dopisy z Ramanášramu - 84 - Kdo je Ramana?

Dopis č. 84 z 29. 1. 1947


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiDr. T. N. Krišnasvámí, stoupenec Bhagavána, slavil 7. tohoto měsíce v Madrásu džajanti (narození) Šrí Ramany. Mám dojem, že zrovna on je tím, kdo na svých přednáškách říkal, že existuje jakási zmínka o tom, že Bhattapáda se narodí v Tiručuli jako Ramana. Když se stoupenci v ášramu pídili po těchto informacích, Bhagaván sám prohlásil: „Ganapati Muni řekl, že Skanda (Bůh Subramánja) se narodil nejdříve jako Bhattapáda, pak jako Sambandha a ve třetím zrození byla Ramanou. Pojem drávida sišihu (drávidský chlapec), použité Šrí Šankarou v Soundarya Lahari se vztahuje k Sambandhovi. Sambandha proto musel žít ještě před Bhattapádou, který byl současníkem Šankary. Ganapati Muni říkal, že Sambandha žil později než Bhattapáda. Jedno vylučuje druhé. Není tedy dosud jasné, o kterou z těchto dvou verzí se opírá výrok přednášejícího.“

Překvapena těmito slovy, která by každého člověka zaskočila, povídám: Proč se o tom tolik diskutuje? Můžeme se zeptat samotného Bhagavána. Cožpak Bhagaván neví, kým je? A kdyby nám to nyní nechtěl prozradit, existuje jeho vlastní odpověď na báseň „Kdo je Ramana?“, kterou napsal Amritanatha Džatindrav dobách Bhagavánova pobytu na Arunáčale.“

„Ano, ovšem,“ odpověděl Bhagaván s úsměvem ve tváří. Chvíli čekal a pak povídá: „Amritanatha je zvláštní člověk. Má zájem o spoustu věcí. Když jsem žil na Arunáčale, občas se stavoval a zůstával se mnou. Jednoho dne jsem kamsi odešel. V době, než jsem se vrátil, složil Amritanatha verš v malajalam, kde se ptá: ‚Kdo je Ramana?‘ Pak odešel a nechal zde popsaný papír. Byl jsem zvědav, co je na něm napsáno, tak jsem se naň podíval. Než se Amritanatha vrátil, složil jsem v malajalam druhý verš jako odpověď, napsal ho pod ten první a papír vrátil tam, kde byl.

Amritanatha mi rád přisuzoval nadpřirozené síly. Udělal to, když v malajalam psal můj životopis. Najána (Ganapati Muni), když ten životopis četl, tak jej roztrhal se slovy: ‚Tak dost! Stačí!‘ Právě proto mi Amritanatha položil tu otázku. Chtěl mi přisoudit nějaké nadpřirozené síly, stejně jako měl Hari či Džathi nebo Vararuči nebo Isa Guru. V onom verši jsem mu na to odpověděl. Co si mohl Amritanatha počít? Neměl na to žádnou odpověď. Ten verš je přeložen i do telugu. Nebo snad ne?“

„Ano, je to tak. Nestačí Bhagavánova vlastní verze na to, aby nám potvrdila, že Bhagaván je samotným paramátmanem?“ odpověděla jsem.

Bhagaván se usmíval a mlčel.

 

Níže přikládám oba verše v prozaické podobě, jak byly zveřejněny v jazyce malajalam v knize Ramana Leela:

 

Amritanatha se ptá: „Kdo je onen Ramana z jeskyně na Arunáčale, jehož věhlasem je bohatství soucitu? Je Vararučí, nebo snad Isa Guru, či Hari, nebo Džathindra? Jsem žádostiv poznat tajemství nadpřirozených sil tohoto gurua.“

Bhagaván odpovídá: „Arunáčala Ramana je samotným paramátmanem, který si jako vědomí hraje v srdcích všech živých bytostí, Harim (Pánem, Bohem) počínaje. Ramana je svrchované bytí. Když otevřeš oko džňány a uzříš pravdu, bude ti vše jasné.“

Další přeložené části