31. 7. 2022

Dopisy z Ramanášramu - 81 - Šiva bhakta Sundamurti

Dopis č. 81 z 26. 1. 1947


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiVčera, když Bhagaván procházel přes Tiručuli Puránam, vyprávěl o události, která se týkala Sundamurtiho návštěvy tohoto svatého místa.

„Ctihodný Sundamurti“, vyprávěl Bhagaván, „narozený v Álála Sundara vyzářením z odlesku Pána Šivy, s měsícem na své koruně, se během svého duchovního putování spřátelil s Čeraman Perumal Nairem, králem Keraly. Oba se pak vydali na duchovní pouť do Madurai. Zde je vřele přivítali král Pandjan se svým zetěm, králem Čolou, a byli šťastni, že mohou být jejich hostiteli. Sundamurti uctíval boha Sundaréšvaru, což je manžel bohyně Mínakši, a se svým básnickým nadáním boha opěvoval. Doprovázen králem Čerou navštívil posvátné svatyně jihu – Thirukuttralam, Thirunelveli a Rémešváram – a prováděl zde bohoslužby. Odtud zavítal ke svatyni Thirukkedéšvary na Lanka Dvípá (Cejlon) a i zde vykonal bohoslužbu. Pak si vzpomněl na Thrisulapúram (Tiručuli), které je městem spásy a vydal se tím směrem. Když Sundamurti a král Čera přišli k městu, davy lidí si všimli, že oba září jako slunce i měsíc dohromady. Sundamurti byl šťastný, že obdržel daršan (požehnání) Pána Bhúmínáthy a uctíval jej písní, která začínala slovy ‚Unaiuyir puhalai‘. Sundamurti byl natolik zaplaven zbožností, že se rozhodl na tomto svatém místě na chvíli zůstat a ubytoval se v klášteru na břehu řeky Kowndinja.

Jedné noci se tam Sundamurtimu ve snu zjevil Pán Šiva s míčem v ruce (míč je symbolem království) a s korunou na hlavě. Zjevil se mu jako čarokrásný mladík a s úsměvem na rtech mu povídá: „Přebýváme v Joitivaně (Kálešváru)‘

Když Sundamurti uslyšel tato slova, plný vzrušení se vzbudil a vzpomínal na nádherně milostivého Pána, který se mu projevil a svlažil jej svojí dobrotou. Sundamurti pak s radostí vyprávěl králi Čerovi o svém úžasném vidění. Tam také, přemožen zbožností, zazpíval Thévara Patčikama na oslavu Pána Kálešváru. Píseň začíná slovy: Thondar adithozhalum.

Z chrámu se pak Sundamurti a Čéra vydali ke vzdáleným svatým místům. Hned když vyrazili, zjevil se jim bůh Kalešvára, který se již prve projevil Sundamurtimu ve snu, ale tentokrát na sebe vzal podobu starého bráhmanského manželského páru. Když se jich Sundamurti zeptal: ‚Kdo jste? Odkud jdete?‘ odpověděli: ‚O tom s ipromluvíme později. Nejdřív nám dej najíst. Máme hlad.‘

Sundamurti souhlasil a začal chystat jídlo. Ale když se rozhlédl, aby pár obsloužil, nikde nikoho neviděl. Sundamurti a Čéra prohledali ve vesnici všechny uličky, ale nemohli je nikde najít. Když se vrátili zpátky do chrámu, zjistili, že jídlo, které uvařili, zmizelo a všude po dvoře byly rozházené listy z nichž někdo jedl. Sundamurti byl udiven a zvolal: „No tohle! Takový zázrak! Může to být něco jiného nežli lílá (boží hra) Pána vesmíru?‘

Když takto domluvil, uslyšel neviditelný hlas: ‚Chcete odejít, aniž byste nás viděli, jak žijeme v Joitivaně?‘

Sundamurti byl zvědav, kde ona Joitivana leží a jak se tam dostat, když tu neviditelný hlas ještě jednou promluvil: ‚Jedem tam na povoze, který táhne posvátný býček Nandí. Můžete se tam dostat, když budete sledovat jeho stopy.‘

Sundamurti, doprovázen stoupenci, se vydal po stopách býčka. Stopy však náhle zmizely. Když tam tak zmaten stál, ozval se neviditelný hlas: ‚Dívej se pozorně!‘ Sundamurti se podíval pozorně a spatřil místo zaplněné Šivovými lingami. Nebylo tam sebemenšího místa, nedala se tam vkročit ani jednou nohou. Sundamurti se svými stoupenci zůstal stát zcela zmaten. Pak najednou Sundamurti spatřil úzkou pěšinu, po které se všichni vydali. Šli po ní stále dál, dokud nespatřili chrám Kalešváru. Zde se vykoupali v nádrži před chrámem a když přemýšleli o tom, že půjdou do chrámu, chrám i s věží náhle zmizel. Sundamurti byl naprosto udiven a začal zpívat písně chválící Pána, která obsahovala myšlenku: ‚Není zmizení chrámu výsledkem toho, že jsem se šel před pobožností nejprve vykoupat?‘ Náhle se vše znovu objevilo – nejdříve vrchol věže a pak chrám s obvodovou zdí. Sundamurti byl šťasten, (v chrámu) měl daršan Boha, obětoval mu a zpíval k jeho chvále oslavné písně. Pak se vydal dál na svoji duchovní pouť.

Je to krásný příběh a o Sundamurtim existuje mnoho historek,“ zakončil Bhagaván.

 

Je to tentýž Sundamurti, o kterém jsem psala u dříve pod názvem „Svámí je všude“. (Dopis č. 70) Příběh Sundamurtiho je do detailů rozveden v sanskrtských dílech: Šiva Bhaktha Vilasam a Upamánja Bhaktha Vilasam a v jazyce telugu v: Panditharádhja Čaritra a v Basava Puránam básníka Palakurthi Somanatha.

Bhagaván nám už jednou dříve vyprávěl, že Sundamurti oddanost k Pánu je taková, že Pán je mu přítelem, Manikkavačakar obětavým druhem, Appara jeho sloužícím a Sambandar jeho synem.

Další přeložené části