14. 6. 2022

Dopisy z Ramanášramu - 79 - Ómkaram - Akšaram

Dopis č. 79 z 24. 1. 1947


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiNedávno, když jsem se v pět odpoledne vracela z ášramu domů, jsem zaslechla dva mladé muže, jak si mezi sebou povídají. Jeden z nich povídá: „Zcela bez okolků jsem se ptal Ramany Mahárišiho, co zůstane po překročení Ómkaram (význam mantry Óm). Nebyl schopen odpovědět, tak zavřel oči a usnul. Všechno je to od něj jen póza.“

Zpočátku mě rozzlobilo, že o mém guruovi mluví pohrdavě, ale pak mě jejich nerozum pobavil a klidně povídám: „Pane, proč znevažujete staršího člověka? Víte vůbec, co je Ómkaram, abyste mohl rozumovat a ptát se, co zbyde po Ómkaram?

Mladík odpověděl: „Jenom sem se ho zeptal, protože to nevím. Proč mi normálně neodpověděl?“

„Nebuďte prosím netrpělivý,“ povídám. „Když se ho ještě jednou slušně zeptáte, tak se odpověď dozvíte.“

Oba pak ten den odešli, ale druhý den už byli v hale. Z ničeho nic se někdo jiný zeptal Bhagavána: „Svámidží, říká se, že ákara, ukára, makaras dohromady tvoří Ómkaram. Jaký je smysl těchto tří písmen? Co Ómkaram ztělesňuje?“

Bhagaván odpověděl: „Ómkaram značí samotné brahman. Brahman je nepopsatelné a beztvaré čiré bytí (sat). Je tím, čemu se říká Ómkaram. Ákara, ukára, makara nebo sat-čit-ánanda – každá z těchto dvou trojic je brahman. Ómkaram nelze slovy popsat. Člověk nemůže říci, čím je jeho svarúpa (podstata). Ómkaram je mimo dosah řeči či mysli a může být jen zakoušeno.“

Takováto odpověď jistě vyjasnila pochyby i oněch dvou mladíků, kteří se tázali Bhagavána včera večer.

 

Stejně tak se občas stávalo, že se někdo Bhagavána zeptal: „Jakou formu má ákšara? Dá se k něčemu připodobnit? Jak ji můžeme poznat?“

Na všechny tyto dotazy Bhagaván odpovídal: „Podle slov Bhagavadgíty: ‚akšaram brahma paramam‘, tedy formou ákšara je to, co je svrchované a stálé. A co se týče otázky, jak to poznat – ákšara je Já. Ákšaram nepodléhá zániku. Jak jej poznat? Tato otázka by se mohla objevit jedině pokud by se ákšaram lišilo od Já. Já a ákšaram se však neliší. Jsou jedno. To, co existuje, je jen jediné. To je BYTÍ. A toto BYTÍ je JÁ. Nic jiného než Já, neexistuje. To, co se má udělat, je zkoumat a poznat, co je Já a v tomto Já zůstávat.“

Další přeložené části