5. 5. 2022

Dopisy z Ramanášramu - 77 - Átmakaravritti

Dopis č. 77 z 19. 12. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiPředevčírem dorazil nějaký pán, původem z Andhry, a podal Bhagavánovi dopis s následujícím dotazem: „Někteří lidé tvrdí, že džňánin je během spánku ve stavu átmakaravritti. Druzí to zase popírají. Jaký je váš názor?“

Bhagaván odpověděl: „Nejdříve se naučte přebývat ve stavu átmanu během bdění. Pak bude dost času, abyste přemýšlel, co nastane při spánku. Cožpak ten, kdo bdí, není taktéž spícím? Jste teď ve (stavu) átmakaravritti, nebo brahmakaravritti? Nejdříve odpovězte na tohle.“

Svámídží! Nezajímám se o sebe, ale o džňánina,“ odpověděl návštěvník. „

„Hleďme! Opravdu,“ reagoval Bhagaván, „to je v pořádku, ale nejdříve poznejte sebe – toho, kdo se ptá. Džňáninové se o sebe postarají. Sebe neznáme, ale staráme se o džňániny. K čemu nám to je, jestli jsou v átmakaravritti, nebo brahmakaravritti? Známe-li sami sebe, pak se otázka ohledně džňáninů neobjeví.“

Svámidží, to není moje otázka. Po mě ji poslal jeden přítel,“ odpověděl návštěvník.

„Opravdu?“ povídá Bhagaván. „Přátelé se ptají. Co jim odpovíme? Když promluvíme, mysl se rozvíří (vritti), což představuje dvojnost. Ale to, co JE, je jen jediné. Objeví se otázka: ‚Může existovat nějaký pohyb z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti bez uvědomění svrchovaného bytí?‘ Takže to musíme nějak pojmenovat, třeba ákhandakaravritti (ákhanda – neomezené), nebo brahmakaravritti. Je to stejné, jako když řekneme, že řeka je samudrakara (forma oceánu). Všechny řekou tečou do moře, zde se rozplynou, ztratí tvar a spojí se v jedno s mořem. Co tedy znamená, když se o řece řekne, že je samudrakara? Má oceán nějaký tvar (myšleno jako řeka – pozn. překl.), třeba určitou hloubku a šířku? A podobně tomuto lidé prostě říkají, že džňánin je ákhandakaravritti nebo átmakaravritti. Ve skutečnosti je však jedním. Všechno jsou to pouhé odpovědi tazatelům. V pohledu džňánina je vše jen JEDNO.“

Někdo další se zeptal: „Mají brahmavid, brahmavidvára, brahmavidvaríja, brahmavidvarištha a další (knižní rozdělení realizovaných bytostí podle způsobu realizace – pozn. překl.) všichni dohromady sattvickou mysl?“

„Nezáleží na tom, jestli říkáte brahmavidvarištha, brahmavid nebo samotné brahman,“ odpověděl Bhagaván. „Brahman je jen brahman. Můžeme tvrdit, jak je zvykem, že tato čtveřice má sattvickou mysl. Ale popravdě pro ně nic takového jako mysl neexistuje. Mysl tvoří jen vásany. Nejsou-li vásany, není mysl. To, co JE, je sat (bytí). Sat je brahman. Zná sebe samo. To je átman, to je Já. Jména jako brahmavid, brahmavidvaríja, brahmavidvarištha jsou udělována těm mudrcům, kteří si uvědomili pravdu prostřednictvím sebezkoumání a zůstávají pevně zakotveni v poznání Já. O každodenních činnostech se hovoří jako o átmakaravritti nebo ákhandakaravritti.“

Další přeložené části