15. 10. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 69 - Skutečné je brahman. Svět je iluze.

Dopis č. 69 z 24. 8. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiPřed časem přijel do ášramu nový návštěvník a Bhagavána se na něco zeptal v angličtině. Tuto řeč neovládám, takže jsem tomu nerozuměla. Bhagaván však odpovídal tamilsky, takže jeho odpověď přepisuji tak, jak jsem ji dokázala porozumět.

Bhagaván: „Tvrdí se, že brahman je skutečné a že svět je jen jakousi iluzí. Také se říká, že celý svět je jen představou, vytvořenou brahman. Co z toho plyne? Jak srovnat obě tvrzení? Z úrovně sádhaka (usilujícího) musíme přiznat, že svět je jen iluzí. Jiná možnost není, protože když člověk zapomíná, že je brahman, které je skutečné, věčné a všudypřítomné, a klame se uvažováním, že je tělo ve světě, který je naplněn pomíjivými těly, tak potom pak jedná pod nadvládou tohoto klamu. Proto se mu musí připomínat, že svět je neskutečný a je to klam. Proč? Protože jeho náhled, v němž zapomněl na své Já, se zaobírá vnějším světem, takže se nestočí zkoumáním do nitra, dokud jej nepřesvědčíte, že veškerý vnější, hmotný vesmír je neskutečný. Jakmile si člověk uvědomí své Já a když si rovněž uvědomí, že neexistuje nic než jeho Já, pak začne na celý vesmír nahlížet jako na brahman. Bez jeho Já vesmír neexistuje. Dokud člověk nespatřuje své Já, které je počátkem všeho, a místo toho se dívá na vnější svět jako na skutečný a věčný, musíme mu říkat, že celý vnější vesmír je jen iluzí. Jinak mu nelze pomoci. Jako příklad si vezměte papír. Vidíme jen písmo a nikdo si nevšímá papíru, na němž je písmo napsáno. Papír existuje, ať už je na něm něco napsáno, nebo ne. Těm, kdo hledí na písmo jako na skutečné, musíte říci, že je neskutečné, zdánlivé, jinak si papíru nepovšimnou. Moudrý člověk vnímá obojí – papír i písmo – jako jedno. Tak se to má také s brahman a vesmírem.

Podobným příkladem je kino. Plátno je tu neustále. Obrázky přicházejí a mizí, plátno tím však není dotčeno. Stará se plátno o to, zda se obrázky objevují či mizí? Obrázky jsou závislé na plátně. K čemu slouží? Člověk, který se dívá jen na obrázky, a ne na samotné plátno, je znepokojen bolestmi a radostmi příběhu. Ale, člověk, který vidí plátno, si uvědomuje, že promítané obrazy jsou jen zdáním a nejsou něčím od plátna odděleným a od něj odlišným. Stejné je to se světem. Je to všechno hra stínů.“

Návštěvník se rozloučil a spokojen s odpovědí odešel.

Další přeložené části