15. 7. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 60 - Program oslav

Dopis č. 60 z 15. 8. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiAsi před měsícem odjel Nirandžanánandasvámí do Madurai a odtamtud odcestoval do Madrásu. Z Madrásu přijel T. K. Doraisvámí Ajer, podal Bhagavánovi návrh programu oslav 50letého výročí příchodu Bhagavána k Arunáčale, které se má slavit 1. září. Program byl vypracován ve spolupráci s předními osobnostmi Madrásu. T. K. Doraisvámí Ajer pak uctivě poodstoupil stranou.

V programu byly uvedeny detaily oslav, které měly začít v sedm ráno a skončit v sedm večer. Řečníky měli být jednak soudce Nejvyššího soudu a řada dalších významných osob. Hudbu měli na starosti Musiri Subramania Ajer a Budalur Krišnamurthy Šástry. V programu byla spousta dalších položek.

Bhagaván si program pečlivě pročetl a s úsměvem povídá: „Hleďme, to je nabitý program! Ale nemám důvod se s tím trápit. Ať dělají, co chtějí. Stačí, když dostanu nějaký čas, abych se šel projít. Píše se tu, že všichni ti významní řečníci budou mít přednášky! O čem? Existuje tu něco, o čem by se mluvilo? To, co je, je ticho (mouna). Jak by bylo možné objasnit ticho slovy? Anglicky, v sanskrtu, v tamilštině, v telugu. Takových jazyků! Tolika jazyky budou ti vznešení lidé mluvit! V pořádku! Proč bych je měl rušit? Stačí, když nebudu žádán o slovo.“

Onen stoupenec uctivě a s rukama v prosebném gestu Bhagavánovi navrhnul, že pokud bude chtít kteroukoli položku z programu vypustit, může tak učinit. „Ale, to se podívejme!“ odvětil Bhagaván s úsměvem, „měl jsem se informovat o každém bodu programu a teď mám jakýkoli z nich odmítnout? Dělejte, co chcete. Všechno je to série přednášek. Bude sedět na pohovce, právě jako teď. Můžete si dělat, co chcete.“

„Ano svámí, ovšem. Kdo ale bude schopen rázně mluvit v přítomnosti Bhagavána? Všechna oslava je tu proto, aby vyjádřila naši radost u nesmírného štěstí, jež nám bylo dopřáno.“ S těmito slovy se stoupenec před Bhagavánem uklonil a odešel.

Další přeložené části