17. 6. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 57 - Výsledky konání určuje stvořitel

Dopis č. 57 z 11. 8. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiPřed deseti měsíci mi napsal Krišna Bhikšu, že uvažuje o tom, že by svůj majetek předal bratrům, oddal se sannjáse a putoval po Indii, kde doufá v nalezení míru mysli a že je zvědavý, co by na to řekl Bhagaván. Když jsem o dopise Bhagavána informovala, ten nejdříve prohlásil: „Je to tak? Rozhodl se definitivně?“ a po chvilce dodal: „vše se odehraje podle karmanu každého jedince.“

Když jsem tuto odpověď poslala Krišna Bhikšovi, odpověděl: „Říká se, že výsledky činností určuje stvořitel. Co bude se stvořitelem?“

Vzhledem k tomu, co bylo v odpovědi napsáno, jsem neměla chuť o tom Bhagavánovi říkat. Mezitím se jeden stoupenec Bhagavána zeptal: „Kdo je karta (konající) v přísloví ‚karthuragnája prapyathe phalam (výsledky činností určuje stvořitel)?“

Bhagaván odpověděl: „Karta je Íšvara. Je to on, kdo každému člověku naděluje ovoce činností podle jeho karmanu. Znamená to, že Íšvara je saguna brahman (brahman s přívlastky či „projevené“ brahman – pozn. překl.). Skutečné brahman je nirguna (bezpřívlastkové, „neprojevené“ – pozn. překl.) – nehybné. Jen saguna brahman nazýváme Íšvarou. On každému člověka naděluje phala (ovoce) v souladu s jeho karmanem (činnostmi). Znamená to, že Íšvara je jen jakýmsi zprostředkovatelem. Rozdává mzdu podle vykonané práce. To je vše. Bez Íšvarovy šakti (síly) se karman neodehraje. Proto se o karmanu říká, že je džadam (necitný).

Co ještě dodat k otázce Krišna Bhikši? Odepsala jsem podle slov Bhagavána.

 

Pamatuji si, jak jsem v mládí četla tento příběh: Vikramarka měl zázračné sandály a s jejich pomocí se vydal do Brahma lóky – světa Brahmy. Bůh Brahma jej s radostí přivítal a řekl mu, ať si něco přeje. Vikramarka odvětil: „Pane, svatá písma důrazně prohlašují, že když tvoříš živé bytosti, vepíšeš jim jejich následný život na čela, a to podle následků jejich činů v minulých životech. Teď pravíš, že si mohu něco přát. Znamená to, že to, co mám na čelo napsáno, smažeš a napíšeš to znovu? Nebo opravíš osud tím, že vepíšeš opravu? Co se vlastně stane?“

Moudré otázky Brahmu potěšily a s úsměvem pravil: „Teď se neodehraje nic nového. Z mých úst vychází to, co je bytostem podle jejich karmanu předurčeno. Prostě říkám: ‚Něco si přej.‘ To je vše. Nic nového se nepřidává. Lidé o tom neví, a tak konají, jako by měli osud ve svých rukou. Jsi moudrý člověk a odhalil jsi tajemství. Jsem tím potěšen.“ S těmito slovy Brahma obdaroval Vikramarku svojí zázračnou zbraní a nechal jej odejít.

Stejnou myšlenku najdeme i v desátém zpěvu Bhagavatam, kde Pán Krišna nabádá Nandu: „přestaň vykonávat oběti k poctě boha Indry.“

Další přeložené části